Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zmieniamy rozkłady zajęć – dostosowując je do potrzeb studentów

19.01.2024

Kilkanaście propozycji dotyczących rozkładów i planowania zajęć zgłosili studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej podczas otwartego spotkania z prof. Jerzym Posłusznym, Rektorem Uczelni. Spotkanie było także okazją do przedstawienia zmian i udogodnień, jakie zostaną wprowadzone od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024.

Otwarte spotkanie z Rektorem WSPiA dotyczące planowania zajęć w kolejnym semestrze to nowe rozwiązanie. Zgodnie z kalendarzem studenta na rok akademicki 2023/2024 zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się dopiero 19 lutego 2024 r.

– Od teraz przed rozpoczęciem semestru będę spotykał się ze studentami, aby dowiedzieć się, jakie mają oczekiwania dotyczące rozkładu zajęć i realizowanych przez uczelnię przedsięwzięć. Są to konsultacje wstępne, które pozwolą nam na wprowadzenie sugerowanych przez Państwa zmian. Do rozpoczęcia nowego semestru został jeszcze miesiąc, więc mamy dużo czasu na odpowiednie zaplanowanie wszystkich zajęć – mówił do studentów prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA.

Dodał, że przygotowania do nowego semestru są już na finiszu i wszystkie zajęcia zostaną zaplanowane z góry tak, aby nie było konieczności dodawania przedmiotów w trakcie trwania semestru. Jest to ukłon w stronę student studiów stacjonarnych, którzy łącza naukę z pracą. Dzięki temu będą mogli dostosować grafik pracy do zaplanowanych zajęć.

Prof. Jerzy Posłuszny krótko podsumował również przedmioty, które w semestrze zimowym realizowane były w ramach Punktowego Zaliczania Przedmiotów. – Jesteśmy po wstępnej analizie tych przedmiotów i widzimy pozytywne efekty, które przyniosło PZP. Jest to m.in. wzrost aktywności studentów na ćwiczeniach, warsztatach i klinikach dydaktycznych. Widać także, że wzrosła motywacja do pracy i nauki. Taki był zamysł projektu PZP i cieszy mnie, że osiągnęliśmy zamierzony cel. Monitorujemy także wykładowców i będziemy czuwać nad odpowiednim zakończeniem tych przedmiotów. Nie uniknęliśmy drobnych potknięć, ale to jest cena, jaką musimy zapłacić wprowadzając nowe rozwiązania, jakich jeszcze żadna uczelnia w Polsce nie wprowadzała – mówił Rektor WSPiA.

Nowością w tym semestrze będzie także to, że gotowy rozkład przed jego wprowadzeniem zostanie skierowany do Parlamentu Studentów WSPiA z prośbą o wyrażenie opinii na jego temat. Dodatkowo prof. Jerzy Posłuszny zaproponował, aby stałym członkiem Komisji odpowiedzialnej za rozkłady zajęć był przedstawiciel studentów, który na bieżąco będzie zwracać uwagę na zmiany, jakie powinny się w nim pojawić. Studenci zaproponowali, aby była to Pani Andżelika Bajor, Rzecznik Praw Studenta WSPiA.

Podczas spotkania studenci zgłosili kilkanaście propozycji zmian i nowych rozwiązań w rozkładach zajęć na semestr letni roku akademickiego 2023/2024. Wśród nich pojawiły się m.in. wprowadzenie dłuższej przerwy obiadowej w połowie dnia, równomierne rozłożenie zajęć w całym tygodniu, skorelowanie terminów wykładów i ćwiczeń oraz zamieszczanie na stronie internetowej uczelni rozkładów, tak aby były dostępne także poza wirtualną uczelnią.

×
×
×
×

Podczas spotkania studenci dowiedzieli się, że od nowego semestru wszystkie przedmioty zaliczane w ramach PZP będą miały taką samą strukturę i takie same ilości godzina na poszczególnych formach. Przedmioty PZP będą rozpoczynać się na początku roku i będą realizowane maksymalnie przez 3 miesiące w ściśle określonej sekwencji. Wykłady, warsztaty i kliniki dydaktyczne będą planowane co dwa tygodnie. Ćwiczenia będą odbywać się co tydzień. Tak, aby wszystkie te formy były realizowane równolegle, a student mógł pracować systematycznie. Jeśli chodzi o pozostałe przedmioty, to również mają być realizowane regularnie i nie mogą być zbyt rozciągnięte w czasie. Wykłady co do zasady mają trwać nie dłużej niż dwie godziny lekcyjne.

Na koniec spotkania prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA przypomniał studentom o działającym w WSPiA Pogotowiu Dydaktycznym, którego zadaniem jest pomoc w kontaktach z wykładowcami. Zachęcał również studentów do korzystania z tej formy pomocy.