Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zostań ekspertem z zakresu zamówień publicznych

12.02.2024

Specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych to propozycja WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na wiosenną rekrutację. Absolwenci tego kierunku otrzymują Dyplom Ukończenia Studiów wydany i podpisany przez Rektora WSPIA oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rekrutacja trwa do 15 marca 2024 r.

Jedyne takie studia na Podkarpaciu

Studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych prowadzone są od 10 lat na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą a Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. WSPiA jest jedną z 12 uczelni w Polsce i jedyną niepubliczną uczelnią, która przygotowuje specjalistów z zakresu zamówień publicznych wspólnie z UZP.

Jak wydatkować pieniądze z KPO

Zamówienia Publiczne w WSPiA uczą jak przeprowadzać procedury przetargowe tak, aby były one w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. Jest to także doskonałe przygotowanie do wydatkowania pieniędzy w nowej perspektywie finansowej UE. W najbliższych latach w ramach KPO będziemy mieli do rozdysponowania ogromne środki finansowe, które wydawane będą w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.

Studia skierowane są m.in. do urzędników administracji publicznej oraz przedstawicieli inwestorów i wykonawców. Mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Zamówienia publiczne to bardzo rozległy temat. Sposób wyłonienia wykonawcy czy zasady zawierania umów zawierają często bardzo skompilowane procedury.

Wykładowcami są specjaliści z zakresu zamówień publicznych reprezentujący Urząd Zamówień Publicznych i WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą, posiadający bogate doświadczenie praktyczne w stosowaniu procedur zamówień publicznych. Pozwala to na profesjonalne kształcenie kadr zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych według standardów określonych przez Urząd Zamówień Publicznych.

Absolwenci studiów prowadzony przez WSPiA posiadają wiedzę pozwalającą im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone są tak, aby ich słuchacze uzyskali zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Program studiów został opracowany tak, aby w możliwie szczegółowy sposób przedstawić problematykę zamówień publicznych. Znaczna część zajęć realizowana jest w formie warsztatów. Prowadzą je doskonali nauczyciele akademiccy z WSPiA, a w szczególności wybitni specjaliści mający doświadczenie praktyczne w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych potrwa do 15 marca 2024 r. Kandydaci rejestrują się drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu. Wypełniając formularz elektroniczny, należy postępować zgodnie z instrukcją dostępną w zakładce „krok po kroku”. Studia prowadzone będą w formie on-line na platformie MS Teams.