Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zostań menadżerem Transportu–Spedycji–Logistyki. Nowe studia w WSPiA!

12.06.2024

Dobrze płatne staże zawodowe, zagraniczne wizyty studyjne, wybitni eksperci-praktycy w obszarze transportu, logistyki, działań urzędów celnych oraz spedycji, program dostosowany do standardów europejskiego rynku pracy i wiele możliwości zawodowych. Od nowego roku akademickiego 2024/2025 w WSPiA kandydaci będą mogli podjąć studia na nowym kierunku Transport-Spedycja-Logistyka.

 

 

Pandemia i niestabilna sytuacja w regionie pokazały, jak istotną rolę odgrywa sektor związany z obsługą logistyczną łańcuchów dostaw, a także jakie konsekwencje niesie za sobą ich przerwanie. Rzeszów, dzięki swojemu strategicznemu położeniu, stał się centrum logistycznym, swoistym „hubem” transportowym na linii wschód-zachód. To niewątpliwie przyczyniło się do znacznego wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów branży. Drzwi do kariery w tej dziedzinie otwierają studia w WSPiA na nowym kierunku: Transport-Spedycja-Logistyka (TSL).

Kierunek Transport-Spedycja-Logistyka realizowany jest w ramach projektu „Transport-Spedycja-Logistyka-Absolwenci z Przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Dzięki temu studenci WSPiA oprócz możliwości zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki będą mogli skorzystać m.in. z dobrze płatnych staży zawodowych, na które zaplanowano około 500 tys. zł. Ponadto studenci będą mogli uczestniczyć w zagranicznych wizytach studyjnych w firmach z branży transportowo-logistycznej. Dodatkowo w programie studiów przewidziane są dodatkowe zajęcia językowe podnoszące kompetencje komunikacyjne studentów.

Studia I stopnia na kierunku TSL trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. Kandydaci mogą podjąć naukę na jednej z dwóch specjalności: „transport” oraz „obsługa celna”, gwarantujących im uzyskanie kompletnej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do poruszania się zarówno po krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy. Od roku akademickiego 2025/2026 uruchomione zostaną również studia drugiego stopnia. Dzięki temu studenci będą mogli kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

Kierunek przyszłości

Studia na kierunku Transport–Spedycja–Logistyka w WSPiA to szansa na zdobycie wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy, która pozwoli odnaleźć się w realiach przedsiębiorstw w środowisku krajowym i międzynarodowym oraz efektywnie zarządzać procesami logistycznymi w firmie.

To idealne rozwiązanie dla osób, których zainteresowania oscylują wokół tematów związanych z międzynarodową polityką celną i prawem celnym, procesami tworzenia i obsługą logistycznych łańcuchów dostaw, bezpieczeństwem w transporcie, spedycji i logistyce czy planowaniem procesów zarządzania w branży T-S-L. Nie są to studia inżynierskie! Tylko studia menadżerskie pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania transportem.

Dzięki praktycznym zajęciom prowadzonym przez ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży transportu drogowego i lotniczego, studenci kierunku TSL zaznajomią się z realiami panującymi na rynku usług transportowych oraz zbudują w sobie naturalną zdolność do komunikacji społecznej i biznesowej. Nabędą umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu transportu w językach obcych, co niewątpliwie pozwoli im w przyszłości rozwiązywać wszelkie problemy i stawiać czoła wyzwaniom logistycznym na arenie międzynarodowej. Podczas zajęć studenci będą korzystać z nowoczesnych narzędzi VR. Jest to m.in. Symulator czynności składających się na proces odbioru oraz przyjęcia surowców i materiałów do magazynu, oraz symulator procesu sztauowania kontenerów. Oba symulatory wraz z osprzętem kosztowały blisko 350 tys. zł.

×
×
×
×
×
×

Transport

Specjalność ta łączy ze sobą wiedzę z zakresu transportu oraz zarządzania, co pozwoli studentom zdobyć unikalne umiejętności, w szczególności związane z planowaniem i koordynacją łańcuchów dostaw, obsługą niezbędnej dokumentacji, realizacją i kontrolingiem procesów transportowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych

W programie przewidziano wiele interesujących, praktycznych zajęć, które mają za zadanie przygotować studentów do przyszłej pracy zawodowej, m.in.:

 • Rynek transportowy w Unii Europejskiej,
 • Transport samochodowy w łańcuchu dostaw,
 • Transport kolejowy w łańcuchu dostaw,
 • Transport morski w łańcuchu dostaw,
 • Alternatywne mobilności transportowe,
 • Systemy informatyczne w procesie transportowo – spedycyjnym,
 • Analiza ryzyka i kalkulacja kosztów w procesach transportowo – spedycyjnych,
 • Negocjacje w spedycji i transporcie.

Absolwenci tej specjalności to menadżerowi transportu, posiadający szerokie kwalifikacje m.in. w zakresie czynności związanych z dużymi przepływami obrotu transportowego – centra logistyczne oraz rozmieszczeniem ładunku – centra magazynowe, magazyny sortujące. Studia na tej specjalności przeznaczone są także dla osób, które planują znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych, w służbach mundurowych związanych z kontrolą przepływu osób i towarów, tj. Krajowa Administracja Skarbowa, w tym Służba Celno–Skarbowa, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego czy Policja.

Obsługa celna

Specjalność ta w centrum uwagi stawia wszelkie zagadnienia związane z procedurami i prawnymi uwarunkowaniami w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę i umiejętności pożądane na polskim i unijnym rynku pracy, nie tylko o celnictwie – organach celno-skarbowych, prawie i procedurach celnych, taryfie celnej i podatkach, wzajemnych relacjach między biznesem i organami celno-podatkowymi, ale również o logistyce oraz transporcie i spedycji międzynarodowej.

Praktyczne metody kształcenia oraz liczne zajęcia praktyczne prowadzone przez ekspertów branży pozwolą studentom WSPiA jak najlepiej przygotować się do pracy i do dalszego rozwijania swoich kompetencji. Oto przykładowe przedmioty na specjalności:

 • Prawo celne UE i Polski,
 • Regulacje okołocelne w UE,
 • Customs compliance w obsłudze celnej,
 • Dokumentacja transportu międzynarodowego,
 • Cyfryzacja i informatyzacja systemów obsługi celnej,
 • Ograniczenia w eksporcie i imporcie,
 • Administracja celna w UE.

Absolwenci tej specjalności to eksperci, menadżerowie w biznesie międzynarodowego obrotu towarowego, przedsiębiorstw handlu zagranicznego, agencji celnych, branży międzynarodowego transportu, spedycji i logistyki. Ponadto wiedza i umiejętności pozyskane w podczas studiów pożądane są w urzędach Krajowej Administracji Skarbowej, jak i w Straży Granicznej, Policji czy urzędach samorządu terytorialnego i gospodarczego. Dodatkowo absolwenci specjalności "obsługa celna" mogą być wpisani na polską listę agentów celnych. Wszystko to daje im znaczącą przewagę konkurencyjną nie tylko na lokalnym, podkarpackim czy ogólnopolskim, ale i unijnym rynku pracy.

Przypominamy, że pierwsza tura rekrutacji na studia w WSPiA rozpoczęła się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do piątku, 2 sierpnia 2024 r. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 5 sierpnia 2024 roku.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie na stronie: e-rekrutacja.wspia.eu.

 

Kierunek Transport-Spedycja-Logistyka realizowany jest w ramach projektu „Transport-Spedycja-Logistyka-Absolwenci z Przyszłością” nr FERS.01.05-IP.08-0068/23 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027