Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

mgr Marek Rogalski
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

niepełnosprawność znak
×

Do zadań Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych należy w szczególności:

 1. opiniowanie indywidualnych przypadków osób niepełnosprawnych, ułatwiających odbywanie studiów,
 2. opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych.
 3. udzielanie informacji studentom niepełnosprawnym o dostępnych funduszach pomocy materialnej i innych rozwiązaniach ułatwiających wyrównywanie szans na pełne korzystanie ze swoich praw,
 4. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia studentom niepełnosprawnych pełnego korzystania z instytucji określonych w Regulaminie studiów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,
 5. udzielanie wsparcia studentom niepełnosprawnym w zakresie uzyskania specjalistycznych konsultacji medycznych,
 6. udzielanie studentom niepełnosprawnych niezbędnych informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia materialnego — dostępnego w formie stypendium specjalnego, nieodpłatnego użyczenie sprzętu oraz możliwość nieodpłatnego korzystania ze specjalnych urządzeń dla osób niepełnosprawnych (np. dla osób z niepełnosprawnością manualną, wzrokową lub słuchową),
 7. udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni,
 8. współpraca z Działem Stypendia w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów niepełnosprawnych,
 9. współpraca z Koordynatorem programu Erasmus w zakresie ułatwiania studentom niepełnosprawnych odbywania części studiów lub praktyk za granicą,
 10. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych,
 11. współpraca z lokalnymi i krajowymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.