Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Pełnomocnik Rektora ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

mgr Teresa Kubas-Hul
×

mgr Teresa Kubas-Hul
Pełnomocnik Rektora ds Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest liderem w pozyskiwaniu funduszy na dodatkowe zajęcia dla studentów! Wartość projektów, które do 2020 r. zrealizuje Uczelnia to ponad 4 mln zł.

Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni w regionie. Nasze projekty zostały docenione m.in. za doświadczenie w prowadzeniu nowych form dydaktycznych. Projekty wspierać będą m.in. rozwój kompetencji i umiejętności studentów. Uczelnia otrzyma na ten cel dofinansowanie
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Cztery główne projekty WSPiA realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Kompetencji. Skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach („administracja// zarządzanie”, „prawo” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne”).
Dzięki tym projektom będziemy unowocześniać dydaktykę. Pozwalają one reagować na różne wyzwania współczesności i cyfryzację młodzieży.
Wpisują się w realizowany od dłuższego czasu uczelniany projekt „Nowy Wymiar Studiowania”, który pozwala nam odchodzić od tradycyjnych form dydaktycznych (wykład - ćwiczenia - egzamin) i wprowadzać w ich miejsce nowe bardziej praktyczne, wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu młodzieży. Ograniczamy ilość wykładów na rzecz warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów, wprowadzamy gry i zabawy logiczne, biznesowe
oraz inne nowe formy praktycznego nauczania.

Realizacja rojektów dla naszych studentów rozpoczęła się na początku 2017 r. i potrwa do 2020 r. Będzie obejmowała ponad 400 godzin dodatkowych zajęć dla każdego studenta uczestniczącego w projekcie.

Studenci kierunku administracja//zarządzanie skorzystają z dwóch propozycji: „Absolwent WSPiA liderem rynku pracy” oraz „Zostań przedsiębiorcą z WSPiA”. Przygotowaliśmy dla nich np.: symulator biznesowy pozwalający założyć i prowadzić wirtualną firmę, warsztaty dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, zajęcia z marketingu internetowego, wizyty studyjne u pracodawców i w instytucjach wspomagających prowadzenie biznesu oraz spotkania „z ciekawym
człowiekiem”.
Dla studentów prawa w ramach projektu „Absolwent Prawa WSPiA liderem rynku pracy” przewidzieliśmy m.in.: certyfikowane szkolenia językowe TOLES z prawniczego języka angielskiego, ścieżki aplikacyjne - czyli dodatkowe zajęcia z profesji prawniczych (zajęcia z adwokatami, radcami prawnymi, sędziami, prokuratorami) oraz dodatkowe zajęcia praktyczne w Klinice Prawa i symulowane rozprawy sądowe.

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zrealizujmy projekt „Ochrona osób i mienia w Polsce - zostań profesjonalistą - wykwalifikowany Absolwent WSPiA”. Studenci BW będą mogli uczestniczyć m.in.: w certyfikowanych szkoleniach pracownika ochrony osób i mienia, w wizytach studyjnych u pracodawców sektora ochrony osób i mienia oraz praktycznych zajęciach na profesjonalnej strzelnicy.

 

Kontakt:
pelnomocnik.ue@wspia.eu
Zobacz szczegółowe informacje o realizowanych przez WSPiA projektach dofinansowanych ze srodków UE.