Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Border Security – innowacje w ochronie granic RP – studenckie badania naukowe

×
×

SKN/SN/571363/2023

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa,
przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach Programu:

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

×

 

×

Przedmiot projektu

 

Przedmiotem projektu o nazwie „Border Security – innowacje w ochronie granic RP – studenckie badania naukowe” jest przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przez studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły  Wyższej – członków Koła Naukowego Bezpieczeństwa Granicznego – w zakresie oceny i wzmocnienia potencjału technicznego
w ochronie i uszczelnieniu granicy państwowej RP a także możliwość wykorzystania wyników przeprowadzonych badań zarówno w sferze gospodarczej jak i w obszarze bezpośredniej działalności służb mundurowych (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy Straży Granicznej) co stanowić będzie realny transfer wyników badań. Ponadto przedmiotem projektu jest nabycie przez członków Koła Naukowego kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi „know–how” pracy w zespole oraz realizacji wystąpień publicznych.

Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z ZO NSZZ FSG Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Jego głównym celem jest przeprowadzenie badań naukowych pozwalających na przeanalizowaniu możliwości uszczelnienia granicy państwowej z wykorzystaniem urządzeń takich jak specjalistyczne lornetki, gogle noktowizyjne oraz cyfrowe fotopułapki – w związku z koniecznością odnalezienia jak najbardziej skutecznych form zapobiegania nielegalnej migracji – z uwzględnieniem różnorodności ukształtowania terenu oraz heterogenicznej sytuacji meteorologicznej.


 

×

Etapy realizacji projektu badawczego

 

Etap nr 1 – Powołanie kierownika prac badawczych, wyznaczenie studenckiego zespołu badawczego oraz określenie szczegółowych założeń i celów badawczych – pierwszy miesiąc od rozpoczęcia realizacji projektu.

Etap nr 2 – Szkolenie dla członków zespołu badawczego z metodologii prowadzenia badań naukowych – 2 i 3 miesiąc od rozpoczęcia realizacji projektu.

Etap nr 3 – Zakupienie niezbędnego sprzętu – potrzebnego do rozpoczęcia prac badawczych – 2 i 3 miesiąc od rozpoczęcia realizacji projektu.

Etap nr 4 – Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla członków zespołu badawczego dotyczącego charakterystyki
i obsługi zakupionego sprzętu – 3 miesiąc od rozpoczęcia realizacji projektu.

Etap nr 5 – Realizacja badań naukowych – faza I (teoretyczna) – 3 i 4 miesiąc od rozpoczęcia realizacji projektu.

Etap nr 6 – Realizacja badań naukowych – faza II (praktyczna)  – 5, 6, 7 i 8 miesiąc od rozpoczęcia realizacji projektu.

Etap nr 7 – Realizacja badań naukowych – faza III (sprawozdawcza), organizacja konferencji naukowej – 8 i 9 miesiąc od rozpoczęcia realizacji projektu.

Etap nr 8 – Popularyzacja wyników badań – opracowanie i udostępnienie e–publikacji pokonferencyjnej – 9, 10 i 11 miesiąc od rozpoczęcia realizacji projektu.

Etap nr 9 – Popularyzacja wyników badań, organizacja seminarium naukowego – 11 i 12 miesiąc od rozpoczęcia realizacji projektu.


 

×

Okres realizacji projektu

 

Projekt „Border Security – innowacje w ochronie granic RP – studenckie badania naukowe” będzie realizowany w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 22.05.2023r. do dnia 21.05.2024r.


 

×

Dofinansowanie

Przedmiotowy projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu
„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” na lata 2023-2024.

Dofinansowanie: 60 000 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 60 000 PLN