Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konferencja naukowa pt. Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO

×
×
×

 

 

Tytuł projektu:

  Konferencja naukowa pt. Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej  i NATO

 

Wartość całkowita:

57 950,00 zł

 

Wartość dofinansowania

52 155,00 zł

 

Krótki opis

Projekt obejmuje organizację konferencji o charakterze międzynarodowym z udziałem naukowców i studentów z Polski i Ukrainy.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy na temat przebiegu i efektów przemian ustrojowych związanych z integracją europejską i euroatlantycką oraz wypracowanie rozwiązań, które będą adekwatne do warunków w jakich obecnie znajduje się Ukraina.

Konferencja ma stanowić etap pierwszy. Przedstawione referaty oraz przeprowadzone na ich podstawie dyskusje panelowe mają ukazać stan obecny
 i zarysować możliwe kierunki dalszych prac badawczych. Będą one zobrazowane
w publikacji przygotowanej po zakończeniu konferencji.

Drugim etapem będzie powołanie złożonego z naukowców ukraińskich i polskich zespołu badawczego, którego zadaniem będzie opracowanie wariantowych rozwiązań ustrojowych, których wdrożenie jest konieczne czy pożądane w związku z procesami integracyjnymi.

 

Dzięki realizacji projektu, którego elementem jest opisywana międzynarodowa konferencja stan wiedzy naukowej zostanie znacznie poszerzony.

Najistotniejszym efektem konferencji będzie powołanie niezależnego kilkuosobowego zespołu naukowców pełniącego rolę centrum badań nad zagadnieniami integracji Ukrainy z UE i NATO. Jego zadaniem będzie koordynowanie prac badawczych prowadzonych przez polskich i ukraińskich uczonych pozyskanych do współpracy w dalszej perspektywie działania.

 

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

Współorganizator: Ukraińskie Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im O. Razumkowa. Pozarządowe centrum prowadzące badania nad polityką m.in. w zakresie ekonomii, prawa, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa.

×