Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

Projekt „Absolwent Prawa WSPiA liderem rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych u 90 studentów (55 kobiet i 35 mężczyzn) jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku "Prawo" Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej poprzez realizację szkoleń certyfikowanych, zajęć warsztatowych, aktywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kraju w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. -15.12.2019 r.

Budżet: 719 205 PLN w tym 697 627 PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięci następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 90 osób w tym 55 kobiet i 35 mężczyzn.
  2. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 40%.
  3. Liczba studentów kierunku "Prawo" WSPiA objętych procesem monitorowania losu absolwenta/uczestnika projektu – 90 osób w tym 55 kobiet i 35 mężczyzn.
  4. Liczba studentów kierunku "Prawo" jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych WSPiA, którzy podnieśli kompetencje językowe potwierdzone uzyskanie certyfikatu TOLES w okresie od styczeń 2017 r. do grudzień 2019 r. – 90 osób w tym 55 kobiet i 35 mężczyzn.

Wskaźniki produktu:

  1. Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 90 osób w tym 55 kobiet i 35 mężczyzn.
  2. Liczba studentów kierunku "Prawo" WSPiA objętych certyfikowanymi szkoleniami w okresie od 01.2017 do 12.2019 – 90 osób w tym 55 kobiet i 35 mężczyzn.
  3. Liczba studentów kierunku "Prawo" objętych zajęciami warsztatowymi kształcącymi kompetencje w okresie od 01.2017 do 12.2019 – 90 osób w tym 55 kobiet i 35 mężczyzn.
  4. Liczba godzin dodatkowych zajęć skierowanych do studentów WSPiA realizowanych wspólnie z pracodawcami - 1560.
  5. Liczba godzin zrealizowanych zadań praktycznych w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych przez studentów WSPiA w okresie od 01.2017 do 12.2019 – 540.
  6. Liczba studentów WSPiA kierunku "Prawo" uczestniczących w wizytach studyjnych u pracodawców w okresie od 01.2017 do 12.2019 – 90.