Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Rekrutacja II Tura

II TURA REKRUTACJI TRWA!

Rekrutacja do udziału w Projekcie

Absolwent Prawa WSPiA liderem rynku pracy”

 

 1. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w okresie 01.2017-12.2019 realizuje projekt Absolwent Prawa WSPiA liderem rynku pracy”, którego celem jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych, poprzez realizację szkoleń certyfikowanych, zajęć warsztatowych, aktywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kraju. Udział w Projekcie jest bezpłatny i kończy się uzyskaniem certyfikatu.

 

 1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:

 1. zadanie 1: certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kluczowe kompetencje na rynku pracy

 2. zadanie 2: dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami

 3. zadanie 3: dodatkowe zadania praktyczne dla studentów Prawa WSPiA

 4. zadanie 4: wizyty studyjne u pracodawców

 

     3.    Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. wypełnienie i złożenie przez Kandydatów dokumentów aplikacyjnych

 2. weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną 

 3. poinformowanie Kandydatów o wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (publikacja na stronie internetowej Projektu)

 4. wstępny bilans kompetencji – diagnoza luk kompetencyjnych

 5. opracowanie i publikacja listy studentów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie ( lista podstawowa, rezerwowa)

 

Przewidziane spotkania informacyjne :

 • 09.01.2018, godz. 14.20, sala 3.02 bud B

 • 13.01.2018, godz. 13:45, sala 3.06 bud B

 

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

W celu poprawnego zgłoszenia się do udziału w Projekcie  należy wypełnić: formularz zgłoszeniowyformularz rekrutacyjny znajdujące się pod  http://www.absolwentprawawspia.wspia.eu oraz wydrukować, podpisać, dostarczyć do Biura Projektu, pokój 1.17, budynek A lub w Dziekanacie Kolegium Prawa w godzinach  8.00 – 16.00 w terminie do 31.01.2018 r.

 

 Kompletna aplikacja rekrutacyjna obejmuje:

 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony i podpisany

 • formularz  rekrutacyjny - wypełniony i podpisany

 • CV

Dodatkowym, obowiązkowym narzędziem rekrutacyjnym jest Kwestionariusz Kompetencyjny

Badanie poziomu kompetencji interpersonalnych, zawodowych, z zakresu prawa, zostanie przeprowadzone za pomocą Kwestionariusza Kompetencyjnego. Kwestionariusz ma formę pytań zamkniętych z listą odpowiedzi,  w każdym pytaniu można udzielić tylko jednej odpowiedzi.

 

 • Bilans  Kompetencji  dla studiów stacjonarnych zostanie przeprowadzony   10.01.2018r, godz. 8.30, sala 2.01 bud. B

 • Bilans  Kompetencji  dla studiów niestacjonarnych zostanie przeprowadzony  14.01.2018rgodz. 13:45, sala 3.06 bud. B

 

 • szczegółowe informacje zostaną Państwu przesłane na e maila.

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Absolwent Prawa WSPiA liderem rynku pracy

 

W przypadku jakichkolwiek  pytań w sprawie Projektu lub wątpliwości z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych służymy Państwu pomocą  - osobami do kontaktów są:

 • Pełnomocnik Rektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych – mgr Teresa Kubas-Hul,

 • Kierownik Działu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych – mgr Małgorzata Król,

 • Kierownik Działu obsługi studentów dla kierunków administracji, zarządzania i prawa – mgr inż. Anna Olko – Wilk

 • Biuro Projektu pokój  1.17 budynek A, tel. 17 8670489, e-mail: absolwentprawawspia@wspia.eu

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie.