Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zasady rekrutacji

Za rekrutację odpowiedzialna będzie - Komisja w składzie:
 • Dyrektor Kolegium,
 • Koordynator,
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,
 • Specjalista ds. rekrutacji.
Rekrutacja prowadzona w oparciu o:
 • regulamin naboru,
 • formularz rekrutacyjny,
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa rezerwowa,
informacja o projekcie:
 • internet; tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.
Terminy rekrutacji:
 • I kwartał 2017 r. - 45 uczestników projektu,
 • I kwartał 2018 r. - 45 uczestników projektu.
Kryteria dostępu:
 • zaliczony III rok.
ETAPY REKRUTACJI:
1) FORMALNE:
Studenci "Prawa" na IV i/lub V roku studiów (na podstawie formularza zgłaszającej się do udziału w projekcie).
KRYTERIA REKRUTACJI:
Rekrutacja do udziału w projekcie zgodna z wartością docelową wskaźnika K/M w oparciu o wyniki badania kompetencji i luki kompetencyjnych z nich wynikających.
 1. Zdiagnozowana wielkość luki kompetencyjnej (osoby o największych lukach mają pierwszeństwo 1pkt.- mała luka, 10pkt.- duża luka i pilna potrzeba udzielenia wsparcia w ramach PRK).
 2. Średnia ocen z ostatnich 2 semestrów - na podstawie Zaświadczenia Dziekanatu (preferujemy osoby o najniższej średniej) z zastosowaniem metodologii przedziałów:
  1. uszeregowaniu średnich od „najlepszego” – o najwyższej wartości do „najgorszego” – o najniższej wartości,
  2. podzieleniu uszeregowanych średnich na przedziały o równej, co do zasady, liczbie. Liczba przedziałów zależy od liczby średnich do oceny. Przydzieleniu, zgodnie z uszeregowaniem, należnej danemu przedziałowi liczby punktów: najgorsza średnia - 10 pkt., najlepsza średnia - 1 pkt.
 3. Preferowani będą studenci studiów stacjonarnych (5 pkt.) - na podstawie  Zaświadczenia Dziekanatu.
Zakwalifikowanych będzie w każdym terminie rekrutacji 45 osób o najwyższej liczbie punktów uwzględniając, że priorytetem będzie przyjęty udział kobiet i mężczyzn w projekcie. W przypadku braku zainteresowanych kobiet miejsca te uzupełnią mężczyźni.