Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Grupa docelowa

baner
×

Grupę docelową projektu stanowi 120 uczniów II i III klas z 3 szkół ponadgimnazjalnych (84K/36M), kształcących się w zawodzie technik ekonomista, którzy będą uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych z filozofii prowadzonych przez kadrę dydaktyczną WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

 1. Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy (rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019 - 40 uczniowie  klas drugich), (28K/12M)
 2. Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej  w  Jarosławiu (28K/12M) (rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019 -  40 uczniowie  klas trzecich),
 3. Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle (28K/12M) (rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019 - 40 uczniowie   klas drugich).

 

Łączna liczba grup – 12

Łączna liczba godzin zajęć – 480

Grupa docelowa – minimum 120 Uczestników Projektu

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • formularz zgłoszeniowy;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • strona internetowa WSPiA i szkoły, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • IX 2017
 • IX 2018

Kryteria dostępu:

 • uczniowie następujących szkół: ZSE (II klasy), ZSEiO (III klasy) oraz ZS4 (II klasy), kształcący się w zawodzie technik ekonomista

Kryteria formalne:

 • złożenie dokumentów rekrutacyjnych

Kryteria merytoryczne:

Zdiagnozowanie wielkości luki kompetencyjnej, do udziału zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały najwyższą średnią ważoną z:

 • (100% minus wynik testu (%)) z wagą 0,6 oraz testu oceniającego motywację   do uczestnictwa w zajęciach z wagą 0,4,
 • kryterium dodatkowe: przy równej średniej, pierwszeństwo będą miały osoby  z wyższą oceną z zachowania z poprzedniego roku szkolnego,