Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

baner
×

Projekt „Akademia Młodych Filozofów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z krytycznym, samodzielnym myśleniem przez 120 uczniów klas drugich i trzecich z 3-ch szkół ponadgimnazjalnych (84K/36M) z Podkarpacia poprzez realizację zajęć fakultatywnych z filozofii przez kadrę dydaktyczną WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Uczestnicy projektu to Uczniowie z następujących szkół:

 1. Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu
 3. Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

 

Dodatkowo projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia podstawy programowej ww. szkół oraz podniesienia kompetencji przez nauczycieli, którzy będą korzystać z doświadczeń i wiedzy kadry dydaktycznej Uczelni.

Zadania:

 1. Rozwijanie kompetencji ogólnorozwojowych uczniów klas drugich Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii.
 2. Rozwijanie kompetencji ogólnorozwojowych uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii.
 3. Rozwijanie kompetencji ogólnorozwojowych uczniów klas drugich Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 30.06.2019 r.

Budżet: 99 750,00 PLN w tym 96 757,50 PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

 1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS - 120 osób.
 2. Liczba uczniów klas II Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy, którzy podnieśli kompetencje związane z krytycznym, samodzielnym myśleniem w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii od IX.2017 do VI.2019 - 40 osób.
 3. Liczba uczniów klas III Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu, którzy podnieśli kompetencje związane z krytycznym, samodzielnym myśleniem w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii od IX.2017 do VI.2019 - 40 osób.
 4. Liczba uczniów klas II Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, którzy podnieśli kompetencje związane  z krytycznym, samodzielnym myśleniem w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii od IX.2017 do VI.2019 - 40 osób.

Wskaźniki produktu

 1. Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni -120 osób.
 2. Materiały dydaktyczne dla uczniów w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii w ramach projektu od IX.2017 do VI.2019.
 3. Liczba uczniów klas II Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy objętych wsparciem w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii służących nabyciu kompetencji ogólnorozwojowych w ramach projektu od IX.2017 do VI.2019 - 40 osób.
 4. Liczba uczniów klas III Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu objętych wsparciem w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii służących nabyciu kompetencji ogólnorozwojowych w ramach projektu od IX.2017 do VI.2019 - 40 osób.
 5. Liczba uczniów klas II Zespołu Szkół n 4 w Jaśle objętych wsparciem w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii służących nabyciu kompetencji ogólnorozwojowych w ramach projektu od IX.2017 do VI.2019 - 40 osób.