Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

Projekt „Akademia Młodych Filozofów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych  z krytycznym, samodzielnym myśleniem przez 120 uczniów II i III klas z 3 szkół ponadgimnazjalnych (84K/36M) z Podkarpacia poprzez realizację zajęć fakultatywnych z filozofii przez kadrę dydaktyczną WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

 

Zadania:

 1. Rozwijanie kompetencji ogólnorozwojowych uczniów klas II Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii.
 2. Rozwijanie kompetencji ogólnorozwojowych uczniów klas III Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii.
 3. Rozwijanie kompetencji ogólnorozwojowych uczniów klas II Zespołu Szkół nr 4  w Jaśle w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii

 

W TRAKCIE ZAJĘĆ BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

 1. Poznanie podstawowych błędów myślenia - 10h
  • czym są heurystyki, stereotypy i atrybucje,
  • gra - kto jest kim i czym jest co?- warsztat interaktywny,
  • gra społeczna- zgadnij co zrobi?- uczestnicy będę oceniać obserwowane symulowane zjawiska społeczne- zajęcia prowadzone w terenie.
 2.  Myślenie szybkie i wolne - 10h
  • czym jest szybkie i wolne myślenie, jakie są obu stylów poznawczych funkcje?
  • rozwiązywanie zadań i zagadek związanych z poznanymi typami myślenia,
  • escape rooms ćwiczenia grupowe, w których uczestnicy rozwiązują wspólnie,
  • problemy w realnym środowisku zajęcia prowadzone w terenie, zajęcia rywalizacyjne,
  • emocje a myślenie. 
 3. Błędy w zachowaniu i podejmowaniu decyzji - 10h
  • poznanie podstawowych grup błędów,
  • jak lepiej podejmować decyzje?
  • gra wampir,
  • praca metodą case study,
  • sztuka logicznego myślenia,
  • proces grupowy i jego dynamika.
 4. Błędy w przekonaniach i ocenie prawdopodobieństwa - 10h
  • poznawanie podstawowych rodzajów błędów,
  • jak dostrzegać związek statystyki z przeczuciem,
  • warsztat podnoszący wiedzę o sobie- autodiagnoza,
  • symulowane zjawiska społeczne,
  • kręcenie filmu dokumentalnego o własnych błędach - studium przypadku dotyczące zachowań uczestników szkoleń.

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN WARSZTATÓW:  40  GODZIN NA GRUPĘ