Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

Baner reklamowy

Infografika e-laboratorium

 

Projekt „E-Laboratorium Kompetencji Społecznych i osobistych” jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. 
 
Jego celem jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych w tym umiejętności rozwiązywania problemów oraz w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez min. 396 studentów/studentek studiów I/II stopnia Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie -  uczestników projektu - w tym 234 kobiety  i 162 mężczyzn poprzez uczestnictwo w kursach edukacyjnych w formie e-learningu w ramach E-Laboratorium Kompetencji Społecznych i Osobistych.
 
Budżet projektu:
537 600,00 zł PLN w tym 501 240,00 zł PLN stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zakładane wskaźniki:
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez min 396 uczestników projektu (UP), (studenci kier. Administracja/Zarządzanie/BW/Prawo studia I/II stopnia )-osoby objęte projektem w ramach dodatkowych zajęć (kurs edukacyjny w formie e-learningu) w ramach E-Laboratorium Kompetencji Społecznych i Osobistych poprzez osiągnięcie wskaźnika rezultatu celu szczegółowego PO WER- liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS(wartość docelowa wskaźnika wynosi 396), oraz wskaźnika produktu :liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (wartość docelowa wskaźnika wynosi 480 UP).