Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Grupa docelowa

 

Dodatkowe zajęcia- warsztaty
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi - minimum 60 studentów (3 grupy/20-30 uczestników projektu/grupę)(36K/24M)
Ochrona danych osobowych - minimum 60 studentów(3 grupy/20-30 uczestników projektu/grupę)(36K/24M)
Kompetencje osobiste i społeczne minimum 120 studentów (12 grup/10-15 uczestników projektu/grupę)(72K/48M)

Dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej,
w tym w ramach zespołów projektowych
Jestem przedsiębiorcą minimum 60 studentów (6 grup/10-15 uczestników projektu/grupę)(36K/24M)
Jestem pracownikiem służb minimum 60 studentów(6 grup/10-15 uczestników projektu/grupę)(36K/24M)
Jestem pracownikiem Administracji minimum 60 studentów(6 grup/10-15 uczestników projektu/grupę)(36K/24M)
Jestem sędzią, adwokatem, prokuratorem minimum 60 studentów(6 grup/10-15 uczestników/grupę)(36K/24M)

Zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami, służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy
minimum 20 studentów ST studiów I stopnia kierunku Administracja (12K/8M);
minimum 20 studentów ST studiów I stopnia kierunku Zarządzanie (12K/8M);
minimum 30 studentów ST studiów I st. kierunku BW (18K/12M);
minimum 40 studentów ST studiów II st. kierunku Administracja (24K/16M);
minimum 40 studentów ST studiów II st. kierunku BW (24K/16M);
minimum 30 studentów jednolite studia magisterskie prawo(18K/12M);

Moduł 3 : wysokiej jakości programy stażowe dla studentów
Prawo (V Rok)2019/2020 - 12(6K/6M) uczestników projektu
z 40 studentów (19K/21M) (30%)
Prawo (V Rok) 2020/2021 - 12(6K/6M) uczestników projektu
z 40 studentów (19K/21M)(30%)
Prawo (V Rok) 2021/2022 - 12(6K/6M) uczestników projektu
z 40 studentów (19K/21M)(30%)
BW I ST (III Rok) 2019/2020 - 30(17K/13M) uczestników projektu
z 100 studentów (55K/45M) ((30%)
BW I ST(III Rok) 2020/2021 - 30(17K/13M) uczestników projektu
z 100 studentów (55K/45M)(30%)
BW I ST(III Rok) 2021/2022 - 30(17K/13M) uczestników projektu
z 100 studentów (55K/45M)(30%)
BW II ST( II Rok) 2019/2020 - 12(6K/6M) uczestników projektu
z 40 studentów (18K/22M)(30%)
BW II ST( II Rok) 2020/2021 - 12(6K/6M) uczestników projektu
z 40 studentów (18K/22M)(30%)
BW II ST( II Rok) 2021/2022 - 12(6K/6M) uczestników projektu
z 40 studentów (18K/22M)(30%)

Wsparcie dla obywateli Ukrainy - informatyczne narzędzi zarządzania procesem kształcenia, dostosowanie i realizacja programów kształcenia, włączenie wykładowców z Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24.02.2022 w tym:
osoby posiadające status studenta na Ukrainie
osoby posiadające status słuchacza na WSPiA
osoby posiadające status studenta na WSPiA
Osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym: kadra dydaktyczna, kierownicza i administracyjna uczelni.
Osoby posiadające status studenta na WSPiA.