Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

 

Zadanie 1
Podnoszenie kompetencji studentów studiów stacjo/niestacjonarnych WSPiA Kierunku ADM I i II ST.; Zarządzania I ST.; BW I i II ST., Prawo w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju w okresie od 01.08.2019-31.07.2023 zajęcia warsztatowe - MODUŁ 2

1.1 Warsztaty: Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi – 180 h/grupę
1.2 Warsztaty: Ochrona danych osobowych – 180 h/grupę
1.3 Warsztaty: Kompetencje osobiste i społeczne
1.4 Dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych w nowo tworzonych laboratoriach.
• Jestem przedsiębiorcą – 30 h/grupę
• Jestem pracownikiem służb – 30 h/grupę
• Jestem pracownikiem Administracji – 30 h/grupę
• Jestem sędzią, adwokatem, prokuratorem – 30 h/grupę

1.5 Zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami, służących lepszemu
przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy – 60 h/grupę

Zadanie 2
Wysokiej jakości progr. stażowe dla 36 st. studiów stacjo. jednolite studia mgr Kierunku Prawo po 12 osób w roku akad. 2019/2020; 2020/2021 ; 2021/2022 - studenci V Roku

Zadanie 3
Wysokiej jakości progr. stażowe dla 90 st. studiów stacjo. Kierunku BW I ST (III Rok) po 30 osób w roku akad. 2019/2020; 2020/2021 ; 2021/2022

Zadanie 4
Wysokiej jakości progr. stażowe dla 36 st. studiów stacjo. Kierunku BW II ST (II Rok) po 12 osób w roku akad. 2019/2020; 2020/2021 ; 2021/2022

Zadanie 5
Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania WSPiA, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.08.2019-31.07 2023
System obiegu dokumentów - MODUŁ 6.

Zadanie 6
Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania WSPiA, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.08.2019-31.07 2023
Centralny Multiportal Uczelniany - licencja bezterminowa. MODUŁ 6.

Zadanie 7
Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania WSPiA, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.08.2019-31.07 2023
Laboratorium BW - VR - 2 licencje bezterminowa. MODUŁ 6.

Zadanie 8
Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania WSPiA, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.08.2019-31.07 2023
LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - MODUŁ 6.

Zadanie 9
Wsparcie dla obywateli Ukrainy - informatyczne narzędzi zarządzania procesem kształcenia, dostosowanie i realizacja programów kształcenia, włączenie wykładowców z Ukrainy.