Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Grupa docelowa

baner
×

Grupę docelową projektu stanowi 120 studentów (w tym 40 kobiet, 80 mężczyzn) kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin naboru;
 • formularz rekrutacyjny;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • Internet, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • I edycja - od października 2017 r. do  czerwca 2018 r. – 40 osób 
 • II edycja - od października 2018 r. do czerwca 2019 r. – 40 osób 
 • III edycja - od października 2019 r. do czerwca 2020 r. – 40 osób 

Kryteria dostępu:

 • studenci III rok studiów na kierunku "Bezpieczeństwo Wewnętrzne"  (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia).

Kryteria merytoryczne:

 1. wynik bilansu kompetencji (osoby o największych lukach mają pierwszeństwo: 1 - mała luka, 10 - duża luka i pilna potrzeba udzielenia wsparcia w ramach PRK),
 2. średnia ocen z 2 semestrów poprzedzających udział w projekcie - na podst. Zaświadczenia Dziekanatu (preferujemy osoby o najniższej średniej wymagającej pilniejszego wsparcia z uwagi na istnienie ryzyka nie odnalezienia się na rynku pracy) z zastosowaniem metodologii przedziałów:
  • uszeregowaniu średnich od „najlepszego” – o najwyższej wart. do „najgorszego” – o najniższej wart.
  • podzieleniu uszeregowanych średnich na przedziały o równej,  co do zasady, liczbie. Liczba przedziałów zależy od liczby średnich do oceny. Przydzieleniu, zgodnie z uszeregowaniem, należnej danemu przedziałowi liczbie pkt. - najgorsza 10 pkt., najlepsza średnia.- 1 pkt,
 3. kryterium premiujące: studia stacjonarne 5 pkt.