Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

ZADANIA:

Projekt „Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przez minimum 180 uczniów (129K/51M) klas drugich liceum i trzecich technikum poprzez realizację modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Partnerem: Gminą Miasto Rzeszów, w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

 

Zadania:

 1. Rozwijanie kompetencji uczniów klas drugich liceów ogólnokształcących Gminy Miasta Rzeszów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki.
 2. Rozwijanie kompetencji uczniów klas trzecich techników Gminy Miasta Rzeszów: Techniku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół nr 2   i Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki.

 

W TRAKCIE ZAJĘĆ BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

 1. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów – 6h
  • Treści merytoryczne: ujawnianie i zabezpieczanie m.in.: śladów linii papilarnych, stóp, zapachu, biologicznych, mechanoskopijnych,
 2. Oględziny – 6h
  • treści merytoryczne: zasady, metody oraz sposobami prowadzenia oględzin, warsztaty praktyczne: praca w roli m.in. prokuratora, technika kryminalistyki,
 3. Symulowana rozprawa sądowa – 6h
  • treści merytoryczne: najczęściej dokonywane przestępstwach na obywatelach w wieku uczestnika projektu; przegląd czynności jakie należy podejmować, by skutecznie bronić swoich praw przed sądem, rola sędziego, prokuratora, adwokata, czy też radcy prawnego,
 4. Biologia sądowa. Urazy i obrażenia  – 6h
  • treści merytoryczne: rodzaje, sposoby powstania oraz zabezpieczanie urazów oraz obrażeń, wykorzystanie mikroskopu do analizy mikro preparatów np. prawidłowa, nieprawidłowa histologia),
 5. Badania antropologiczne – 6h
  • treści merytoryczne: zmienność cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni, antropometria, pomiary porównawcze części ciała ludzkiego np.: długości kości (osteometria), objętości i proporcji czaszki (kraniometria), głowy (kefalometria), proporcji ciała (karpometria), wagi ciała, rozstawu oczu, określenie pigmentacji oczu, włosów, skóry itp.

Struktura zajęć będzie identyczna w przypadku każdego z 5 bloków i obejmować będzie:

 • Zajęcia wprowadzające – 1h,
 • Zajęcia warsztatowe - praca indywidualna – 2h,
 • Zajęcia warsztatowe - praca w grupie – 2h,
 • Zajęcia podsumowujące – 1h.

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN WARSZTATÓW  30  GODZIN NA GRUPĘ