Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje dla stażystów

Student, który zadeklarował chęć odbycia stażu1 przesyła w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej następujące dokumenty:

  • CV
  • dane do umowy
  • oświadczenie dla nowo zatrudnionych (pliki do pobrania poniżej).


Poniżej znajdują się też:

  •  wzór umowy o staż (umowę przygotowuje Uczelnia)
  •  wzór załącznika nr 1 do umowy (program stażu)
  •  wzór załącznika nr 2 (rozliczenie stażu, dostarczany stażyście przez Uczelnię)
  •  załącznik nr 3 (do pobrania i uzupełnienia przez stażystę oraz przez opiekuna stażysty)
  • lista studentów zakwalifikowanych na staże w roku akademickim 2012/2013

 


Stażysta ma obowiązek posiadania ubezpieczenia w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w całym okresie odbywania stażu - dowód ubezpieczenia należy okazać w Biurze Projektu.Stażysta zobowiązany jest do wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego.

 


Zasady postępowania z wyżej wymienionymi dokumentami są zawarte w umowie o staż.
Dokumenty należy dostarczać na:

adres mailowy: staze.dyplomwspia@wspia.eu
adres pocztowy dr Mirosław Kurek  WSPiA
ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów


UWAGA! Prosimy o wypełnianie plików edytowalnych komputerowo.
Przy edycji plików i ich drukowaniu, prosimy o zwracanie uwagi na kompletność dokumentów. Dokumenty niekompletne (np. nie posiadające logotypów w nagłówku i stopce) nie będą przyjmowane.

 

1 wypełnił i złożył w Biurze Projektu deklarację uczestnictwa w projekcie i wybrał wymagane działania