Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Poradnia prawa pracy

baner
×
Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy u jego uczestników na temat podstawowych instytucji z zakresu indywidualnego prawa pracy, począwszy od podjęcia zatrudnienia, a skończywszy na jego ustaniu (praktyka stosowania tych instytucji). Wyodrębniony jest aspekt praktyczny instytucji prawa pracy - analiza konkretnych stanów faktycznych (wzory umów, pism, dokumentacji itp.). Powyższe umożliwi zainteresowanym utrwalenie już posiadanej wiedzy, z zakresu spraw pracowniczych (m.in. zasady sporządzania umów o pracę, świadectw pracy, oświadczeń woli w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy), jak również ubezpieczeń społecznych.Analiza zagadnień następowałaby, patrząc z punktu widzenia pracownika (tego, co jest najkorzystniejsze, najistotniejsze dla niego).
Spotkania odbywają się w grupach 8-12 osobowych.

Program:
  1. Podstawy zatrudnienia – stosunek pracy (sposoby nawiązania), umowy cywilnoprawne, nietypowe formy zatrudnienia – uczestnicy pozyskają wiedzę, jakie są podstawy świadczenia pracy, jakie z nich płyną konsekwencje w różnych sferach, jakie korzyści płyną z zatrudnienia pracowniczego.
  2. Umowa o pracę – jako podstawowy sposób nawiązania stosunku pracy – treść umowy, sposoby zawierania, rodzaje (sporządzanie wzorów umów).
  3. Rozwiązanie stosunku pracy – sposoby rozwiązywania umów o pracę (formułowanie oświadczeń) – uczestnicy pozyskają wiedzę, w jaki sposób każda ze stron może rozwiązać umowę, jakie są z tym związane skutki, kiedy, w jaki sposób odwołać się do sądu, jak formułować roszczenia.
  4. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy – ukazanie statusu obu stron stosunku pracy, z uwzględnieniem m.in. takich instytucji jak świadczenia pieniężne ze stosunku pracy, urlopy, świadectwo pracy.
  5. Podstawowe instytucje ubezpieczeń społecznych – celem jest zapoznanie uczestników z pracowniczym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym – m.in. zasady ponoszenia składek, rodzaje świadczeń.

Terminy dyżurów poradni