Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

2013

Baner projektu "Dyplom WSPiA Przepustką dla Biznesu

Konferencja “Różni, ale równi – niepełnosprawni mieszkańcy terenów wiejskich”

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich serdecznie zaprasza na  konferencję “Różni, ale równi – niepełnosprawni mieszkańcy terenów wiejskich”, która odbędzie się 7 października 2013 r. w Rzeszowie. 

Będzie to także oficjalna inauguracja działalności oddziału Fundacji – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie.

 

Celem konferencji jest promowanie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Poruszony zostanie również temat współpracy instytucji różnego typu na szczeblu lokalnym, na rzecz partnerstwa w realizowaniu działań skierowanych do osób niepełnosprawnych na terenie województwa podkarpackiego.

 
Program Konferencji:

10.30 Rejestracja gości

 • Moderator: Marcin Dziółko, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie

11.00 Otwarcie konferencji:

 • Agata Gawska, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
 • Barbara Imiołczyk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Tadeusz Pióro, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

11.15 Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Anna Błaszczak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

11.30 Aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców terenów wiejskich – doświadczenia Fundacji – Agnieszka Linek, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

11.45 Psychologiczne aspekty aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności Stowarzyszenia – Małgorzata Kula, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”

12.00 Dyskusja

12.40 Przerwa kawowa

13.00 Rola działań partnerskich na rzecz aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców terenów wiejskich

Panel z udziałem:

 • Moderator: Bernadeta Szczypta, Polskie Radio Rzeszów
 • Maciej Szymański Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dyrektor Oddziału w Rzeszowie
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 • Bartosz Mioduszewski – Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
 • Mariusz Mituś – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
 • Sławomir Spaczyński – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"
 • Ewelina Polak – Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych

14.30 Dyskusja

15.00 Zakończenie konferencji

 

Liczba miejsc ograniczona

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 30 września 2013 r.,

Wioletta Toton, tel. +48 511 944 277, +48 511 944 205 rzeszow@idn.org.pl

 

7 października 2013 r. godz. 11.00

Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego,

al. Łukasza Cieplińskiego 4; Rzeszów

Debata będzie tłumaczona na język migowy

 


Aktywny Samorząd

Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia br. wprowadziła istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie „Student II”. Aktualna, jednolita treść programu znajduje się pod adresem: czytaj.


Jeszcze w styczniu br. Zarząd PFRON zatwierdzi dokument dotyczący kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów programu w odniesieniu do wniosków złożonych w 2013 roku. Dokument ten będzie zawierał m.in.:

 1.     wskazanie form wsparcia dofinansowywanych przez PFRON w 2013 roku,
 2.     warunki finansowe wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym: wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania i minimalnego udziału własnego, sposób zabezpieczenia udzielonego dofinansowania,
 3.     termin złożenia przez samorząd powiatowy wystąpienia w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu.


W związku ze zmianami programu, konieczna jest również m.in. modyfikacja niektórych wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji programu (wystąpienie w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu i umowa w sprawie realizacji programu).

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu „Student II” prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków, który nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur związanych z realizacją programu. Fundusz dołoży wszelkich starań, aby działania te zakończyły się w możliwie najbliższym terminie."

(Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1646)

 


O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym będzie można ubiegać się obecnie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

Z treścią programu,  w tym z warunkami uczestnictwa w programie, można zapoznać się pod adresem: (czytaj). Z warunkami dofinansowania (maksymalna wysokość dofinansowania) można się zapoznać pod adresem: (czytaj). Jednocześnie informujemy, że pilotażowy program „Aktywny samorząd” przewiduje możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku (czytaj rozdział VII programu). Uczestników dotychczasowego programu wspierającego edukację na poziomie wyższym - „Student II” prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków, który nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur dotyczących realizacji programu. Fundusz dołoży wszelkich starań, aby działania te zakończyły się w możliwie najszybszym terminie.  Obecnie w Funduszu trwają konieczne i intensywne prace związane z wdrożeniem zmian w organizacji udzielania pomocy. Do dnia 28 lutego br. Fundusz będzie przyjmować wystąpienia powiatów w sprawie przyznania środków na realizację programu. Po złożeniu ww. wystąpień PFRON opublikuje komunikat w sprawie przystąpienia powiatów do realizacji programu.”
(Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1673/UWAGA_STUDENCI__O_dofinansowanie_ze_srodkow_PFRON_kosztow_nauki_na_poziomie_wyzs.html)