Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Akademia Doradcy Podatkowego

(Źródła prawa i wykładnia prawa, analiza podatkowa, międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe, materialne prawo podatkowe, postępowanie przed organami AP i SA, prawo celna, dewizowe, skarbowe, organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej, ewidencja podatkowa) – 120 godzin

 

Lp.

Liczba godzin

Przedmiot

1.

6

Źródła prawa i wykładnia prawa podatkowego

2.

6

Analiza podatkowa

3.

5

Podstawy unijnego prawa podatkowego

4.

40

Materialne prawo podatkowe

10

Zobowiązania podatkowe na gruncie Ordynacji podatkowej

8

Podatek dochodowy od osób fizycznych,

zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatek tonażowy

6

Podatek dochodowy od osób prawnych

8

Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier

8

Podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatek od spadków i darowizn, Opłata skarbowa, Podatki i opłaty lokalne

5.

5

Postępowanie przed organami administracji publicznej

6.

3

Postępowanie przed sądami administracyjnymi,

7.

4

Egzekucja administracyjna

8.

6

Międzynarodowe, unijne i krajowe prawo celne

9.

3

Prawo dewizowe

10.

6

Prawo karne skarbowe

11.

4

Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

12.

6

Kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa

13.

15

Rachunkowość

14.

5

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

15.

6

Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa