Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zamówienia publiczne

(zagadnienia wprowadzające, zasady udzielania zamówień, procedury zalecenia KE, dokumentacja, studia przypadku) - 120 godzin. 

 

L.p.

Tytuł zajęć

Liczba godzin

1

Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy i wyłączenia

Zasady udzielania zamówień.

10

2

Pozycja Zamawiającego  i rola Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

5

Zamawiający

65

3

Uzewnętrznienie postępowania w świetle treści art.11 ust.8 i  wartości  przedmiotu zamówienia

5

4

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

30

5

Komisja przetargowa Zamawiającego – uczestnicy, przygotowanie regulaminu i wymogi prawne

5

6

Przygotowanie umowy o zamówienia publiczne

15

Wykonawca

20

7

Przygotowanie oferty

20

Zamawiający i Wykonawca

10

8

Przetarg nieograniczony w praktyce

5

9

Zapytanie o cenę – warunki zastosowania i problemy, wyniki kontroli

2

10

Zamówienie z wolnej ręki - warunki zastosowania i problemy, wyniki kontroli

2

11

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1

Zamawiający i Wykonawca

10

12

Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

5

13

Przestrzeganie terminów w postępowaniach

5