Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

ZADANIE 1. Wysokiej jakości programy stażowe dla min. 36 studentów studiów stacjonarnych I Stopnia Kierunku Administracja w cyklu kształcenia 2016/2017;2017/2018; 2018/2019- studenci III ROKU realizowane w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2021.

ZADANIE 2. Wysokiej jakości programy stażowe dla min. 63 studentów studiów stacjonarnych II Stopnia Kierunku Administracja w cyklu kształcenia 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 - studenci II ROKU realizowane w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2021.

ZADANIE 3. Wysokiej jakości programy stażowe dla min. 27 studentów studiów stacjonarnych I Stopnia Kierunku Zarządzanie w cyklu kształcenia 2016/2017;2017/2018; 2018/2019- studenci III ROKU realizowane w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2021.

ZADANIE 4. Program rozwoju kompetencji studentów WSPiA studiów stacjonarnych kierunku Administracja I i II stopnia, Zarządzania I stopnia dla potrzeb sektora usług dla biznesu realizowany w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2021- certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe.

  • Język  angielski biznesowy skrojony na miarę(słownictwo biznesowe, komunikacja ustna/konwersatoria z native speaker, korespondencja pisemna, formalna, mniej formalna), lektor polski/native speaker–60h/GR
  • Akademia Doradcy Podatkowego(źródła prawa i wykładnia prawa, analiza podatkowa, międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe, materialne prawo podatkowe, postępowanie przed organami Administracji Publicznej  i Sądami Administracyjnymi, prawo celne, dewizowe, skarbowe, organizacja i funkcjonowanie  Krajowej Administracji Skarbowej, ewidencja podatkowa)–120 h/GR
  • Zamówienia publiczne(zagadnienia wprowadzające, zasady udzielania zamówień, procedury, zalecenia KE, dokumentacja, studia przypadku, praca w grupie) - 120h/GR
  • Audytor wewnętrzny(zaj. przygotowujące do wykonywania zawodu audytora wewnętrzny: procedury, organizacja, standardy, analiza ryzyka, dokumentacja, studia przypadku, praca w grupie)-120h/GR

ZADANIE 5. Program rozwoju kompetencji studentów WSPiA studiów stacjonarnych kierunku Administracja I i II stopnia, Zarządzania I stopnia dla potrzeb sektora usług dla biznesu realizowany w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2021-dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami w formie projektowej.

  • Akademia Księgowości – księgowość od podstaw do samodzielnego księgowego: rachunkowość, podatki, ewidencja: środki trwałe, pieniężne, rozrachunki, kapitały, materiały, towary, koszty, wynik finansowy, zamknięcie ksiąg, inwentaryzacja, sprawozdanie finansowe-120h/GR
  • Kadry-Płace w praktyce -praktyczne aspekty pracy w kadrach oraz płacach w tym: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, formy zatrudnienia, studia przypadków, zagadnienia płacowe, rozliczenia z ZUS- 60h