Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

Baner reklamowy

 

Projekt „WSPIA NOWOCZESNA UCZELNIA - STUDIA BEZ BARIER jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja   i Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych studiujących lub chcących podjąć studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej poprzez:

 • zmiany organizacyjnych w WSPIA,
 • podniesienie świadomości, kompetencji i wiedzy kadry WSPIA z zakresu niepełnosprawności,
 • zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej i architektonicznej kampusu WSPiA,
 • dostosowanie infrastruktury  mieszkań wschodzących w skład Wielomieszkaniowego Domu Studenckiego WSPiA do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • pomoc psychologiczną

Okres realizacji projektu: od 01.10.2020 do 31.08.2023.

Budżet: 3 987 879,15 PLN w tym 3 868 241,15 PLN  stanowi dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Powyższe działania mają na celu  zapewnienie osobom niepełnosprawnym komfortowych warunków umożliwiających  pełny udziału w procesie przyjmowania na studia,  seminaria doktoranckie, kształceniu na studiach i seminariach doktoranckich lub prowadzeniu działalności naukowej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację 4 zadań w zakresie dostępności:

 • komunikacyjnej zadania 2
 • administrowanych stron internetowych zadanie 3
 • narzędzi informatycznych zadanie 3
 • procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenia do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami zadanie     1 i 3
 • dostępności architektonicznej zadanie 2
 • podnoszenia świadomości oraz kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności zadanie 4

Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, jest realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami tj. Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki.

 

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 1. Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej- 54 osób w tym 30 kobiet i 24 mężczyzn.
 2.  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne- 18 osób w tym 6 kobiet i 12 mężczyzn.
 3. Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze-36 osób w tym 24 kobiet i 12 mężczyzn.

Za osoby, które podniosły komp.(dodatkowe efekty) zostaną uznane te, u których nastąpił wzrost komp. o min. 20%; uzyskały zaświadczenie/ certyfikat.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 1. Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia-20 osób w tym 30 kobiet i 24 mężczyzn.
 2. Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią-40 osób w tym 26 kobiet i 14 mężczyzn.
 3. Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej 60 - w tym 33 kobiet i 27 mężczyzn.
 4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1.
 5. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 20 osób w tym 7 kobiet i 13 mężczyzn.
 6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1.