Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Procedura recenzji

Procedura recenzji

 1. Procedura recenzji wydawniczej Wydawnictwa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej obejmuje etap recenzji wewnętrznej i etap recenzji zewnętrznej.
 2. Recenzja wewnętrzna obejmuje ocenę zgłoszonej publikacji z punktu widzenia zgodności z profilem wydawnictwa i zachowaniem wymogów formalnych oraz wstępną ocenę merytoryczną.
 3. Recenzję wewnętrzną sporządza Kolegium Redakcyjne bądź wskazany przez Kolegium pracownik naukowy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
 4. Pozytywna recenzja wewnętrzna jest warunkiem koniecznym przekazania pracy do recenzji zewnętrznej
 5. Praca może być recenzowana przez jednego lub więcej niezależnych recenzentów zewnętrznych powoływanych spośród pracowników naukowych jednostek niezatrudniających autora pracy naukowej. Wyboru recenzenta lub recenzentów dokonuje Wydawnictwo.
 6. Recenzja ma charakter otwarty, zarówno autor jak i recenzent/recenzenci znają swoje personalia.
 7. Recenzja kończy się wnioskiem co do:
  1. przyjęcia pracy bez poprawek,
  2. przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek,
  3. odrzucenia pracy.
 8. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.