Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza

  1. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej wydaje monografie naukowe, podręczniki i skrypty akademickie, zeszyty naukowe, repetytoria, raporty z badań.
  2. Decyzje w sprawach objętych procedurą wydawniczą podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.
  3. Autor dostarcza do Wydawnictwa wersję elektroniczną pracy w formie pliku Word
  4. Wstępnej oceny pracy dokonuje Kolegium  Redakcyjne biorąc pod uwagę:
   • zgodność tematu pracy z profilem Wydawnictwa,
   • oryginalność tematu pracy,
   • poziom naukowy i warsztatowy pracy.
  5. Warunkiem przyjęcia pracy do wydania jest uzyskanie przez nią pozytywnych recenzji sporządzonych zgodnie z obowiązującą w Wydawnictwie procedurą recenzyjną.
  6. Kolegium Redakcyjne po uzyskaniu pozytywnych recenzji zleca przeprowadzanie prac redakcyjnych i publikację pracy.
  7. Prace redakcyjne obejmują:
   • redagowanie tekstu,
   • skład i łamanie,
   • korektę językową,
   • opracowanie graficzne projektu okładki,
   • druk.