Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej stosuje zasady etyki publikacyjnej oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE).     
https://publicationethics.org/resources/code-conduct

 

W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej Wydawnictwo postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, w szczególności :

  • stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych,
  • przeciwdziała nierzetelności naukowej polegającej na pominięciu w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację (ghostwriting) bądź przypisaniu autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła (guest authorship),
  • w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga określenia procentowo lub merytorycznie wkładu poszczególnych autorów,
  • stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji,
  • podaje na stronie redakcyjnej informacje o źródłach finansowania publikacji,
  • zapewnia rzetelny  proces wydawniczy i dochowuje standardów edytorskich,
  • zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.  

 

Autorzy publikacji:

  • przekazują Wydawnictwu prace,  które nie stanowią w żadnej części plagiatu bądź autoplagiatu,
  • w dniu przyjęcia pracy do publikacji przekazują Wydawnictwu prawa autorskie,
  • w przypadku pracy zbiorowych określają własny wkład autorski.