Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Administracja, studia I stopnia - przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności

Przykładowe przedmioty podstawowe - wspólne dla wszystkich specjalności na studiach pierwszego stopnia:

1 semestr

 • Wstęp do nauk o państwie i prawie
 • Doktryny społeczno - prawne
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Nauka o administracji i zarządzaniu
 • Korzystanie z baz danych
 • Technologie informacyjne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy

2 semestr

 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Podstawy zarządzania
 • Historia administracji i gospodarki
 • Prawo konstytucyjne
 • Technologie informacyjne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy

3 semestr

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Prawo administracyjne
 • Zarządzanie informacją w przestrzeni publicznej
 • E - administracja
 • Nowoczesne narzędzia pracy biurowej
 • Klinika administracji
 • Technologie informacyjne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy

4 semestr

 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne
 • Klinika administracji
 • Technologie informacyjne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy

5 semestr

 • Zarys prawa zamówień publicznych
 • Pozyskiwanie środków UE
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Postępowanie administracyjne i sądwoadministracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Klinika administracji
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych

6 semestr

 • Prawo pracy
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo zamówień publicznych
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych

 PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH, m.in.:

 

SPECJALNOŚĆ E–ADMINISTRACJA

 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
 • Podstawy prawne administracji elektronicznej.
 • E-administracja.
 • Bezpieczeństwo informacji w administracji elektronicznej.
 • Elektroniczne bazy danych w administracji.
 • Elektroniczne platformy usług administracji publicznej.
 • Dostęp do informacji publicznej BIP.
 • Nowoczesne technologie informatyczne i systemy informatyczne w administracji.
 • Narzędzia informatyczne usprawniające pracę w administracji ECDL.
 • Elektroniczny obieg dokumentacji w administracji.
 • Elektroniczny system komunikacji w postępowaniu administracyjnym.
 • Usługi administracji on-line.


SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA

 • Podstawy prawa celnego UE.
 • Zobowiązania podatkowe.
 • Postępowanie wobec towarów wprowadzanych i wyprowadzanych ze wspólnego obszaru celnego.
 • Wspólna Taryfa Celna.
 • Pochodzenie i wartość celna towarów.
 • Opodatkowanie obrotu (podatki pośrednie).
 • Opodatkowanie dochodu (przychodu).
 • Procedury celne.
 • Dług celny.
 • Opodatkowanie majątku i opłaty publicznoprawne.
 • Postępowanie celne w prawie wspólnotowym i krajowym.
 • Postępowanie podatkowe.


SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • Obywatel a administracja.
 • Kodeks dobrej administracji.
 • Dostęp do informacji publicznej.
 • Dyscyplina finansów publicznych.
 • Teoria i praktyka podejmowania decyzji.
 • Szczególne formy działalności administracji publicznej.
 • Problematyka cywilnoprawna w administracji.
 • Negocjacje w administracji.
 • Zamówienia publiczne.
 • Pozyskiwanie środków UE.
 • Urzędnik w administracji publicznej.
 • Administracyjne prawo socjalne.
 •  

SPECJALNOŚĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Podstawy rachunkowości.
 • Ekonomika przedsiębiorstwa.
 • Informatyka w biznesie.
 • Rachunkowość finansowa.
 • Rozrachunki.
 • Finanse przedsiębiorstwa.
 • Fundusze unijne dla biznesu.
 • Rachunkowość budżetowa.
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych.
 • Ryzyko w działalności gospodarczej.
 • Podatki pośrednie i bezpośrednie.
 • Prezentacje biznesowe.


SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM - SPEDYCJĄ - LOGISTYKĄ

 • Podstawy prawa celnego Unii Europejskiej.
 • Międzynarodowa polityka celna i prawo celne.
 • Elementy kalkulacyjne cła.
 • Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej.
 • Preferencje celne i zwolnienia celne.
 • Zarządzanie towarem w prawie celnym Unii Europejskiej.
 • Transport i spedycja międzynarodowa.
 • Prawo przewozowe w Unii Europejskiej.
 • Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw.
 • Rola administracji publicznej w transporcie i logistyce.
 • Centra logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
 • Projektowanie międzynarodowego łańcucha dostaw.