Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Administracja - studia I stopnia (licencjackie)

Praktyczne przygotowanie do zawodu, szeroki wybór specjalności, a także wybitna kadra ekspertów związanych z administracją publiczną, biznesem oraz przedsiębiorczością. To propozycja WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla osób poszukujących studiów I stopnia na kierunku „Administracja”.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z nielicznych uczelni na Podkarpaciu, które mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu studiów na kierunku „Administracja”.

Od początku swojego istnienia nasza Uczelnia kształci studentów z myślą o jak najlepszym przygotowaniu ich do pracy, dlatego posiada bogatą ofertę specjalności, dostosowaną do współczesnych potrzeb i wymagań pracodawców. O jakość przekazywanej wiedzy dbają doświadczeni specjaliści z wielu branż oraz obszarów administracji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, nasza Uczelnia proponuje nowe, atrakcyjne rozwiązanie dydaktyczne nazwane „Nowy Kierunek Studiowania – ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE”. Jest to propozycja dla osób zastanawiających się, którą ścieżkę kariery wybrać.

W WSPiA zamierzając studiować „Administrację” lub „Zarządzanie”, czyli kierunki uniwersalne i multidyscyplinarne, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich już w momencie składania dokumentów o przyjęcie na studia. Pierwszy rok dla obu kierunków jest wspólny, a przedmioty, które Ci zaproponujemy na pierwszym i drugim semestrze mają charakter ogólny i wprowadzający. Dzięki temu będziesz mieć czas na podjęcie właściwej dla Ciebie decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów.

O tym, czy będzie to „Administracja” czy „Zarządzanie” zdecydujesz dopiero pod koniec pierwszego roku. Wówczas dokonasz też wyboru specjalności.

ADMINISTRACJA

Na kierunku „Administracja” w WSPiA możesz zdecydować się na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata).

Do wyboru masz następujące specjalności dostosowane do potrzeb pracodawców i kandydatów:

 • zamówienia publiczne, (m.in. specjaliści i konsultacji ds. zamówień publicznych)
 • administracja publiczna:
  • specjalizacja ogólnoadministracyjna (np. urzędy gminne/miejskie, powiatowe, marszałkowskie, wojewódzkie)
  • specjalizacja administracja specjalna (np. ZUS, KRUS, PiP, MOPS, urzędy pracy)

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku „Administracja” możesz je kontynuować na studiach II stopnia w WSPiA.

Studiuj tradycyjnie lub w trybie indywidualnym

Jesteśmy jedyną uczelnią na Podkarpaciu, która wprowadziła nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów. Oznacza to, że wybierając zaproponowaną przez nas specjalność, możesz studiować ją:

 • tradycyjnie, w ramach uruchomionej grupy,
 • w trybie indywidualnym, pod kierunkiem przydzielonego opiekuna dydaktycznego.

To jednak nie wszystko! Możesz także zaproponować własną specjalność, której nie ma na liście i realizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma takie możliwości kadrowe. Możesz także mnożyć kompetencje wybierając kilka specjalności - bez dodatkowych kosztów!

Sprawdź, które przedmioty zostały ujęte w planie studiów (przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności) >>.

×
×
×
×
×
×

Co wyróżnia WSPiA?

WSPiA przez ponad 28 lat zdobyła ogromne doświadczenie w kształceniu specjalistów z zakresu administracji. Nie byłoby to możliwe bez wybitnej kadry ekspertów związanych z administracją publiczną, biznesem i przedsiębiorczością, którzy są gwarancją przekazywania praktycznej wiedzy.

Nasza Uczelnia zatrudnia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in.:

 • Andrzej Kisielewicz(sędzia NSA, b. wiceprezes NSA, b. wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej),
 • Bożena Wieczorska(sędzia NSA w stanie spoczynku),
 • Zbigniew Czarnik(sędzia NSA),
 • Robert Sawuła(sędzia NSA).

Poznaj kadrę naukowo-dydaktyczną, która prowadzi zajęcia w WSPiA >>

Praktyczne przygotowanie do zawodu

Studiując „Administrację” zdobywasz nie tylko cenną wiedzę, ale przede wszystkim budujesz swój warsztat. Dla studentów przygotowaliśmy wiele ciekawych zajęć praktycznych, pozwalających na naukę z wykorzystaniem interaktywnych gier biznesowych pozwalających na zarządzanie wirtualną firmą oraz gier decyzyjnych.

W WSPiA proponujemy Ci nową formę zajęć nazwaną „Klinika Administracji”. W trakcie tych zajęć to Ty wcielasz się w rolę wykładowcy prezentującego pozostałym studentom rozwiązania kazusów i casestudy. Dzięki temu, poprzez dyskusję i prezentację, masz okazję uczyć innych studentów. Nad wszystkim czuwa oczywiście doświadczony praktyk. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

Nowi studenci mogą również uczestniczyć w certyfikowanych, specjalistycznych, bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. zamówień publicznych, audytu wewnętrznego oraz kadr i płac.

Ścieżka kariery

Bogate doświadczenie i praktyczne podejściu do nauki na kierunku „Administracja” sprawia, że WSPiA może pochwalić się tym, iż wielu jej absolwentów znajduje zatrudnienie w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym.

Absolwenci naszej Uczelni pracują m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, firmach HR, firmach doradztwa podatkowego, turystyce, ZUS-ie, firmach consultingowych, zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach pozarządowych, własnej działalność gospodarczej, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach, agencjach nieruchomości, biurach rachunkowych, Straży Granicznej czy Policji. Tysiące naszych absolwentów to pracownicy jednostek samorządowych, urzędów państwowych, banków, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i jednostek gospodarczych.

Absolwenci kierunku „Administracja” bardzo często pełnią funkcje kierownicze oraz zajmuje inne ważne stanowiska w najważniejszych urzędach i instytucjach administracji państwowej.

Absolwentami „Administracji” w WSPiA są m.in. gen. bryg. SG Tomasz Praga – były Komendant Główny Straży Granicznej; młodszy inspektor Henryk Moskwa –były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz Wiesław Łyszczek – były Główny Inspektor Pracy.

Wysoka ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek „Administracja” w WSPiA uzyskał wysoką ocenę PKA. Komisja uznała, że infrastruktura dydaktyczna oraz prowadzenie badań naukowych w naszej Uczelni zasługuje na wyróżnienie, czyli odpowiednik „6”. W pozostałych sześciu kategoriach tj.: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości otrzymaliśmy „5”.

Innowacyjna WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Od ponad trzech lat nasza Uczelnia realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany Nowoczesna Uczelnia”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania:

 • EDR (EDUKATOR) – nowoczesny asystent studenta on-line,
 • SBS, czyli „step by step - krok po kroku”,
 • MIX EDUKACYJNY.

EDUKATOR jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna wspomagająca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują od wykładowcy m.in. streszczenie omawianego tematu, materiały dydaktyczne do nauki oraz repetytorium z pytaniami i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z danego tematu wykładowca zamieszcza w „Edukatorze” również dodatkowe pomoce naukowe, kazusy, wyciągi z orzeczeń sądowych itp.

Nowy Model kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów

WSPiA wchodzi na nowy poziom nauczania! W ostatnim roku nasza Uczelnia przestawiła się na Nowy Model Kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów. Jest to pierwsze takie systemowe rozwiązanie w skali nie tylko regionu, ale całej Polski. Zaliczenie przedmiotu nie kończy się – jak dotychczas – oceną z egzaminu. Polega na systematycznym uzyskiwaniu punktów odzwierciedlających w sposób obiektywny postęp naszych studentów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji. Co ważne, Nowy Model kładzie nacisk na zajęcia interaktywne i praktyczne, dzięki którym studenci WSPiA mogą zdobyć najwięcej punktów.

Siedem dróg

Studenci punkty za aktywność w ramach wskazanego przedmiotu zbierają przez cały semestr na siedmiu drogach. Cztery z nich są obowiązkowe (egzamin, ćwiczenia, warsztaty, kliniki dydaktyczne), zaś pozostałe trzy (MIX, obecność, inne aktywności) – fakultatywne – dają dodatkowe punkty podnoszące końcową ocenę.

W ramach dróg obowiązkowych ustalane są minimalne liczby punktów, które student musi zdobyć, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Im więcej punktów zdobędzie w ramach dodatkowych dróg – tym lepszą ocenę uzyska na koniec semestru. Ma jednak wyraźnie zaznaczoną metę, do której dąży, systematycznie pracując na swój sukces. Przelicznik punktowy ustalony w ramach danego przedmiotu pozwala studentowi na bieżąco śledzić, jak powiększa się jego dorobek punkowy i na jaką ocenę obecnie pracuje.

Na studiach niestacjonarnych w miejsce tradycyjnych egzaminów WSPiA wprowadziła zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów - SBS, czyli „step by step - krok po kroku”. Dzięki temu studenci WSPIA nie muszą zdawać egzaminów podczas tradycyjnej sesji. W zamian mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach.

W WSPiA można także zdobywać dodatkowe punkty – podnoszące ocenę w ramach tzw. MIXA EDUKACYJNEGO. „Premie” można zdobyć m.in.: za działalność w kołach naukowych, udział w seminariach, konferencjach i debatach, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych czy za pracę w Klinikach.

Rozwijamy Twoje zainteresowania!

Umożliwiamy Ci również zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji, będących uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia zdobywanego w trakcie studiów na określonym kierunku. System ten nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami!