Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Administracja - studia I stopnia (licencjackie)

Atrakcyjne specjalności, doskonała kadra specjalistów i praktyków oraz propozycje zajęć praktycznych przygotowujących do pracy w wybranym przez Ciebie zawodzie. To propozycja WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla osób poszukujących studiów I stopnia na kierunku „administracja”.

Poniżej przeczytasz, dlaczego warto wybrać takie studia właśnie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z nielicznych uczelni na Podkarpaciu, które mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu studiów na kierunku „ADMINISTRACJA”. Uczelnia od ponad 28 lat, czyli od początku swojego istnienia kształci studentów najpierw na studiach I stopnia, a później również na studiach II stopnia.

Bogate doświadczenie i praktyczne podejściu do nauki na kierunku „ADMINISTRACJA” sprawia, że WSPiA może pochwalić się tym, iż wielu jej absolwentów znajduje zatrudnienie w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym.

Absolwenci naszej Uczelni pracują m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, firmach HR, firmach doradztwa podatkowego, turystyce, ZUS-ie, firmach consultingowych, zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach pozarządowych, własnej działalność gospodarczej, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach, agencjach nieruchomości, biurach rachunkowych, Straży Granicznej czy Policji. Tysiące naszych absolwentów to pracownicy jednostek samorządowych, urzędów państwowych, banków, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i jednostek gospodarczych.

Absolwenci kierunku „ADMINISTRACJA” bardzo często pełnią funkcje kierownicze oraz zajmuje inne ważne stanowiska w najważniejszych urzędach i instytucjach administracji państwowej. Absolwentami „administracji” w WSPiA są m.in. gen. bryg. SG Tomasz Praga – były Komendant Główny Straży Granicznej; młodszy inspektor Henryk Moskwa –były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz Wiesław Łyszczek – były Główny Inspektor Pracy.

WSPiA rozwijając swoją ofertę dla kandydatów na studia, przygotowała wiele ciekawych i atrakcyjnych propozycji pozwalających zdobyć wszechstronne, podparte praktyką wykształcenie. Jedną z nich jest całkowicie nowa na Podkarpaciu oferta dydaktyczna nazwana „Nowy Kierunek Studiowania – ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE”.

„ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE” jest propozycją dla osób zastanawiających się, który kierunek będzie dla nich bardziej interesujący. W WSPiA zamierzając studiować „ADMINISTRACJĘ” lub „ZARZĄDZANIE”, czyli kierunki uniwersalne i wszechstronne, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania podania o przyjęcie na studia. Zostaniesz przyjęty na pierwszy rok studiów, będzie on wspólny dla obu kierunków. Przedmioty, które zaproponujemy Ci w pierwszym i drugim semestrze, mają charakter ogólny i wprowadzający. Dzięki temu będziesz mieć czas na podjęcie decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów. Decyzję czy będzie to „ADMINISTRACJA” czy „ZARZADZANIE” podejmiesz dopiero pod koniec I roku. Wtedy też dokonasz wyboru specjalności. W kolejnych latach będziesz już zdobywać specjalistyczną wiedzę z zakresu kierunku, który wybierzesz.

 

ADMINISTRACJA

Studia I stopnia na kierunku „administracja” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. Prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Tegorocznym kandydatom proponujemy wiele ciekawych i atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców i kandydatów na studia:

×
×
×
×
×
×

To nie koniec nowości dla kandydatów!

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadziliśmy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach kierunków studiów. Jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo tradycyjnie w ramach uruchomionej grupy (jeżeli zostanie ona utworzona) albo w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego. Możesz także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje wybierając więcej niż jedną specjalność (bez dodatkowych kosztów).

Tu możesz sprawdzić jakie przedmioty zostały ujęte w planie studiów (przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności).

Pamiętaj, że po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku „administracja” możesz je kontynuować na studiach II stopnia w WSPiA!!!

Dlaczego „ADMINISTRACJA” w WSPiA?

WSPiA przez ponad 28 lat zdobyła ogromne doświadczenie w kształceniu specjalistów z zakresu administracji. Zbudowała także doskonałą kadrę fachowców i praktyków - zobacz wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych WSPiA.

Nasza Uczelnia zatrudnia 4 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są to m.in.:

prof. Andrzej Kisielewicz (sędzia NSA, b. wiceprezes NSA, b. wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej),
prof. Bożena Wieczorska (sędzia NSA w stanie spoczynku),
prof. Zbigniew Czarnik (sędzia NSA),
prof. Robert Sawuła (sędzia NSA).


Zajęcia na kierunku „ADMINISTRACJA” prowadzą także m.in.:

▶ prof. dr hab. P. Zapałowski, poseł na Sejm III kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, Przewodniczy Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego
▶ prof. dr hab. A. Dral, specjalista z zakresu prawa pracy, b. członek Rady Nadzorczej Bipromet S.A.
▶ prof. dr hab. R. Sawuła, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
prof. dr hab. W. Czyżowicz, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, b. szef Służby Celnej, członek IFCBA oraz CONFIAD, b. Generalny Inspektor Informacji Finansowej
prof. K. Jaremczuk, b. Rektor PWSZ w Tarnobrzegu, specjalista z zakresu ekonomii
ppłk. Dr P. Łuczkowski, b. szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie
▶ dr hab. P. Witkowski, b. Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej, ekspert celny
▶ dr hab. S. Rysz, przedsiębiorca, właściciel firmy ERESJOT.pl
▶ dr hab. A. Rzepka, specjalista ds. kadr i płac
▶ dr D. Gąsiorowski, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol
dr R. Bałdys, b. Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, b. Zastępca Komendanta Stołecznej Policji
▶ dr G. Pelewicz, b. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli
▶ dr J. Herda-Jarecka, SSSC w Izbie Celnej
▶ dr M. Chackiewicz, b. funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie
dr M. Gajda-Durlik, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie
▶ dr W. Lichota, Kierownik oddziału umów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz czystej energii w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Samorządu Województwa Podkarpackiego
▶ dr M. Uryniak, specjalista ds. finansów
▶ dr M. Kurek, ekonomista, konsultant ds. biznes planów i planów strategicznych firm i jednostek samorządu terytorialnego
▶ mgr B. Rapa, Dyrektor Regionu Podkarpackiego Banku Gospodarstwa Krajowego
▶ dr M. Chrzanowski, doradca biznesowy, szkoleniowiec, ekspert z zakresu akceleracji biznesu z wykorzystaniem najnowszych metod, technik i narzędzi
▶ dr R. Pukała, specjalista z zakresu ekonomista
▶ dr L. Piczak, Dyrektor Biura Zarządu Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A.
▶ dr T. Kożak-Siara, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania w jednostce Instytut Ekonomii i Zarządzania
▶ dr G. Szynal, b. Prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu
▶ dr K.J. Jakubski, ekspert w zakresie przestępczości komputerowej
dr L. Gajos, socjolog, b. dyrektor HR w Polfa sp. z o.o.
▶ dr Z. Frączek, specjalista z zakresu pedagogiki społecznej
▶ dr E. Rzeszutko-Wójcik, psychoterapeuta, biegła z zakresu psychologi
▶ dr D. Fudali, funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie
▶ dr J. Poleszak, Ekspert z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych
▶ podinsp. P. Filip, Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie
▶ mgr A. Bodzioch, b. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
▶ mgr A. Lasociński, II Zastępca Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
▶ mgr inż. B. Domino, b. Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
▶ mgr S. Jarzyna, doradca ekonomiczny delegatury NIK w Rzeszowie
mgr T. Kubas-Hul, b. Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b. wicedyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
▶ mgr M. Chomycz-Śmigielska, b. Wojewoda podkarpacki, b. Wójt gminy Fredropol
▶ mgr M. Borowik, Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
▶ mgr A. Burnatowska, Kierownik Działu Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
▶ mgr A. Trygar, starszy specjalista w Oddziale ds. Administrowania Infrastrukturą Aplikacyjną w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie
▶ mgr M. Szmyd, główna księgowa Centrum Medycznego MEDYK w Rzeszowie
▶ mgr W. Pitura, Prezes Zarządu w firmie REVAS - Branżowe Symulacje Biznesowe
▶ mgr K. Pytel, kierownik HR w Bausch Health Poland Sp. z o.o
▶ mgr R. Kołek, specjalista z zakresu prawa pracy w zakresie rekrutacji, zatrudnienia, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zmian warunków umów o prace, rozwiązywania stosunków pracy, Bausch Health Sp. z o.o.
▶ mgr E. Gapińska-Dykiel, specjalista ds. kadr i płac, Port Lotniczy w Jasionce
▶ mgr K. Ilasz, specjalista z zakresu kadr i płac w Bausch Health Sp. z o.o.

 

Podczas ćwiczeń i spotkasz się także z doświadczoną kadrą praktyków związanych z administracją publiczną, biznesem i przedsiębiorczością, którzy są gwarancją przekazywania praktycznej wiedzy.

Praktyka czyni mistrza

Program studiów I stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” zakłada wiele ciekawych zajęć praktycznych. Prowadzone są w formie m.in. konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów i pracowni praktycznych. Będzie się także uczyć z wykorzystaniem interaktywnych gier biznesowych pozwalających na zarządzanie wirtualną firmą oraz gier decyzyjnych.

Ciekawą propozycją są także nowe zajęcia praktyczne nazwane „Klinika Administracji”. Zajęcia zakładają, że to ty jesteś wykładowcą. Dlatego pod okiem doświadczonego praktyka rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

W WSPiA masz możliwość zdobycia dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Są one uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia, które zdobywasz, studiując określony kierunek studiów. System nazwany BED (Bon Edukacji Dodatkowej) pozwala skorzystać z wybranych dodatkowych, bezpłatnych zajęć zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.

Jako nasz student będziesz mógł uczestniczyć w certyfikowanych, specjalistycznych, i co bardzo ważne, bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. zamówień publicznych, audytu wewnętrznego oraz kadr i płac.

Absolwenci WSPiA na rynku pracy

Zastanawiasz się, co będziesz robić po studiach? Nie martw się! Absolwenci kończący studia w WSPiA doskonale radzą sobie na rynku pracy! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny przygotowało raport dotyczący Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Z opublikowanych danych jednoznacznie wynika, że 98,6%. absolwentów studiów II stopnia w WSPiA znajduje pracę po studiach. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę, jest to 96%. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia! Z badań MNiSW wynika też, że absolwenci kierunku „administracja” w WSPiA objęci są najniższym ryzykiem bezrobocia. Po studiach I i II stopnia na kierunku „administracja” absolwenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na poszukiwaniu etatowej pracy spędzają niewiele powyżej miesiąca i mogą liczyć na pensję w wysokości około 3350 zł.

Wysoka ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek „ADMINISTRACJA” w WSPiA uzyskał także bardzo wysoką ocenę PKA. Komisja uznała, że infrastruktura dydaktyczna oraz prowadzenie badań naukowych w Uczelni zasługuje na wyróżnienie, czyli odpowiednik „6”. W pozostałych 6 kategoriach „ADMINISTRACJA” w WSPiA otrzymała „5”. Na wysoką ocenę PKA zasłużyły: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości.