Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Administracja publiczna

Program specjalizacji "Administracja publiczna" pozwala Studentowi uzyskać wiedzę, kwalifikację oraz umiejętności niezbędne do wykonywania w organizacji codziennych obowiązków administracyjnych, jak również wspomagania procesów zarządzania, m.in. w sferze: usług publicznych, polityki regionalnej, przedsiębiorczości komunalnej.

Specjalizacja "Administracja publiczna" obejmuje kształcenie w dwóch obszarach:

 • specjalizacja ogólnoadministracyjna (np. urzędy gminne/miejskie, powiatowe, marszałkowskie, wojewódzkie)
 • specjalizacja administracja specjalna (np. ZUS, KRUS, PiP, MOPS, urzędy pracy)

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Obywatel a administracja.
 • Kodeks dobrej administracji.
 • Dostęp do informacji publicznej.
 • Dyscyplina finansów publicznych.
 • Teoria i praktyka podejmowania decyzji.
 • Szczególne formy działalności administracji publicznej.
 • Problematyka cywilnoprawna w administracji.
 • Negocjacje w administracji.
 • Zamówienia publiczne.
 • Pozyskiwanie środków UE.
 • Urzędnik w administracji publicznej.
 • Administracyjne prawo socjalne.


Kadra:

 • Prof. dr hab. R. Sawuła, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Dr M. Gajda-Durlik, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie
 • Mgr S. Jarzyna, doradca ekonomiczny delegatury NIK w Rzeszowie
 • Mgr T. Kubas-Hul b. Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b. wicedyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Mgr M. Chomycz-Śmigielska, b. Wojewoda podkarpacki, b. Wójt gminy Fredropol
 • Mgr M. Borowik, Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie