Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunku "administracja"

„Administracja” to jeden z popularniejszych kierunków wybieranych przez kandydatów na studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

Studiując właśnie ten kierunek uzyskuje się uniwersalne i wszechstronne wykształcenie stając się jednocześnie specjalistą z zakresu danej specjalności. Dzięki temu nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym, m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, Straży Granicznej czy Policji.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, jako najstarsza na Podkarpaciu uczelnia niepubliczna, już od ponad 25 lat prowadzi studia na kierunku „administracja”. Prowadzone są one w systemie dwustopniowym: trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz dwuletnich studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Studenci „administracji” w WSPiA  do wyboru mają jedną z kilkunastu specjalności. Wszystkie oferowane przez Uczelnię specjalności przygotowywane są w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, uwzględniając także zainteresowania kandydatów.

WSPiA może pochwalić się tysiącami wykształconych pracowników jednostek samorządowych, urzędów państwowych, banków, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i jednostek gospodarczych. Wielu naszych absolwentów pełni funkcje kierownicze oraz zajmuje inne ważne stanowiska w najważniejszych urzędach i instytucjach administracji państwowej. Można więc śmiało powiedzieć, że na Podkarpaciu WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ma największe doświadczenie oraz że jest liderem w kształceniu właśnie na kierunku „administracja”!

Kierunek „administracja” prowadzony przez WSPi uzyskał także bardzo wysoką ocenę PKA W tym roku ocenie poddany został kierunek administracja, który w dwóch kryteriach otrzymał najwyższą notę. Za wyróżniający się na tle innych szkół wyższych uznano nowatorski sposób realizacji praktyk studenckich i zajęcia pod nazwą „Pracownie Praktyczne”, które poprzedzają przystąpienie zajęć praktycznych. Wyróżniono także współpracę z otoczeniem społecznogospodarczym w konstruowaniu i doskonaleniu programu studiów oraz rozwój kierunku. W obu kategoriach WSPiA otrzymała także nominację do Certyfikatu Doskonałości Kształcenia przyznawanego raz w roku tylko kilkunastu uczelniom w Polsce. Certyfikat otrzymują szkoły wyższe, które dzięki wprowadzonym dobrym praktykom mogą być wzorem dla innych.

Świadectwem wyskojej jakości kształcenia jest również to, że absolwenci kończący studia w WSPiA doskonale radzą sobie na rynku pracy! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz drugi przygotowało raport dotyczący Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Z opublikowanych danych jednoznacznie wynika, że ponad 95  proc. absolwentów studiów II stopnia w WSPiA znajduje pracę po studiachW przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę, jest to blisko 89 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia! Z badań MNiSW wynika też, że absolwenci kierunku „administracja” w WSPiA objęci są najniższym ryzykiem bezrobocia. Po studiach I i II stopnia na kierunku „administracja” absolwenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na poszukiwaniu etatowej pracy spędzają niewiele powyżej miesiąca i mogą liczyć na pensję w wysokości około 3000 zł.

Wyniki WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej są jednymi z najlepszych wśród uczelni magisterskich i akademickim na Podkarpaciu. Według prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej to doskonała wiadomość, która pokazuje, że Uczelnia kształci specjalistów na wysokim poziomie. – Warto zwrócić uwagę, że WSPiA kształci głównie przyszłych pracowników sfery budżetowej. Są to pracownicy urzędów, służb mundurowych oraz różnych profesji prawniczych. Nasi absolwenci – inaczej niż absolwenci kierunków kształcących pracowników prywatnych podmiotów – aby zdobyć pracę, w większości muszą przejść procedurę konkursową. Wynik raportu pokazują, że są do tego bardzo dobrze przygotowani – tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny.