Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Przedmioty na studiach II stopnia

Przykładowe przedmioty podstawowe - wspólne dla wszystkich specjalności m.in.:

1 semestr

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Regulacje administracyjno-prawne w sferze bezpieczeństwa
 • Konstytucyjna regulacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Ustrój i kompetencje organów i podmiotów w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2 semestr

 • Historia administracji bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Strategia walki z korupcją
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Problemy współczesnej kryminologii 
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie
 • Prawo internetowe
 • Odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne
 • Seminarium magisterskie

3 semestr

 • Obrona cywilna i obrona terytorialna
 • Przestępczość ekonomiczna w Polsce
 • Zwalczanie terroryzmu
 • Taktyka i techniki śledcze
 • Seminarium magisterskie

4 semestr

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie bezpieczeństwem granic UE
 • Stosowanie prawa 
 • Kontrola i audyt w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Seminarium magisterskie
 • Klinika Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH:

SPECJALNOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 • Cyberterroryzm
 • Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie postępu teleinformatycznego
 • Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej
 • Nowoczesne technologie komputerowe a cyberzagrożenia
 • Polityka i strategie bezpieczeństwa informatycznego w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Informatyka śledcza
 • Koncepcje światowego systemu bezpieczeństwa informatycznego
 • Penalizacja cyberprzestępstw

SPECJALNOŚĆ SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 • Zasady zatrudnienia do służb ochrony bezpieczeństwa i porządku
 • Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa
 • Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej
 • Bezpieczeństwo w sporcie
 • Współdziałanie służb ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy
 • Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Laboratorium kryminalistyczne
 • Służby bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach

 

SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA

 • Teorie kryminologiczne
 • Badania osób w celach dowodowych
 • Problematyka kryminogenezy
 • Archeologia i antropologia kryminalna
 • Przestępczość transgraniczna
 • Podstawy pracy operacyjnej
 • Bezpieczeństwo w sporcie
 • Wiktymologia kryminalna
 • Nowe techniki kryminalistyczne

 

SPECJALNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

 • Instytucje do zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce i na świecie
 • Przestępczość zorganizowana o wymiarze międzynarodowym
 • Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej
 • Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa
 • Informatyka śledcza
 • Strzelnica elektroniczna
 • Cyberprzestępczość zorganizowana

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Służby i instytucje publiczne w systemie zarządzania kryzysowego
 • Prawne uwarunkowania sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych
 • Zarządzanie infrastrukturą krytyczną
 • Zatrudnienie w służbach ratowniczych
 • Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Synchronizacja działań ratowniczych
 • System działań ratowniczych
 • System powiadamiania ratunkowego 
 • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof