Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia I stopania (licencjackie)

×

 

Kryminologia jest prestiżowym i popularnym kierunkiem. Studia koncentrują się na osobie przestępcy - analizowaniu uwarunkowań psychologicznych oraz społecznych, które doprowadziły osobę do zbrodni, oraz mechanizmy jakie tworzymy w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.
Studia, które Ci oferujemy, mają charakter multidyscyplinarny. Pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu nauk takich jak: psychologia, medycyna, prawo, socjologia czy ekonomia. Będziesz mógł poznać m.in. tajniki profilowania kryminalnego, fenomenologii i etiologii kryminalnej, form i metod zwalczania przestępczości. Na nowym kierunku studiów planujemy interesujące przedmioty łączące kryminologię z historią, sztuką i literaturą.

Poniżej przeczytasz, dlaczego na tym kierunku warto studiować w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wśród atutów Uczelni warto wymienić m.in. zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze Laboratorium Kryminalistyki, Kryminologi i Medycyny Sądowej, strzelnicę elektroniczną oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA.

Bogate doświadczenie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od ponad 25 lat – kształci studentów na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”. W ofercie studiów od wielu lat jest specjalność "kryminalistyka i kryminologia", która od 2022 roku staje się samodzielnym kierunkiem "KRYMINOLOGIA".

Studia pierwszego stopnia na kierunku „kryminologia” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.

Po ukończeniu studiów I stopnia, możesz kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej na studiach II stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" zdobywając tytuł zawodowy magistra.

W WSPiA masz duży wybór i wiele możliwości

Proponujemy Ci doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.

 

Zajęcia dydaktyczne w ramach pierwszego stopnia Kryminologii będą prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków mających uznanie w kraju i na świcie m.in:
 
▶ Prof. dr hab. Andrzej Zoll – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich
▶ Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny
▶ Prof. dr hab. dr h. c Emil Pływaczewski – kryminolog, jako jedyny Polak jest członkiem jury „ nobla kryminologicznego” – Sztokholmskiej Nagrody Kryminologicznej, Dyrektor Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych
▶ Prof. dr hab. Ewa Guzik- Makaruk - Zastepca Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej
▶ Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz - członek komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
▶ dr hab. Janusz Raglewski - członek komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie
▶ dr hab. Leszek Wieczorek- b. Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych
▶ dr hab. Zdzisław Gawlik – prawnik, b. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
▶ dr Marek Story, prof. WSPiA – powołany do pracy w watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary
▶ dr Robert Bałdys – b. zastepca Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie
▶ dr Ireneusz Bembas – b. funkcjonariusz Policji, b. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
▶ dr Dorota Mocarska – b. funkcjonariusz Policji, b. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i Instytutu Kształcenia kadr w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
▶ dr Agata Furgała – Dziekan Kolegium Bezpieczeństwa WSPiA, b. doradca Podsekretarza Stanu w MSWiA oraz b. zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
▶ dr A.Świerczewską-Gąsiorowską – b. funkcjonariusz Policji, b. Prorektor Wyższej szkoły Policji w Szczytnie. To tylko niektórzy nauczyciele akademiccy, dzięki którym nabędziecie wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru Kryminologii

 

Praktyka jest najważniejsza

W programie studiów I stopnia na kierunku „KRYMINOLOGIA” znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne oraz symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtuanego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Mamy także nową propozycję atrakcyjnych ćwiczeń, czyli „Klinikę Bezpieczeństwa”. Są to zajęcia, podczas których to ty stajesz się wykładowcą. Podczas ćwiczeń – pod okiem praktyka – rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność i kreatywność podczas takich zajęć premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.


W WSPiA skorzystasz także z unikalnego system kształcenia dodatkowego. Umożliwia on zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji uzupełniających uniwersalne i wszechstronne wykształcenia zdobyte podczas studiów. System nazywa się BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.Budynek dla twojego kierunku studiów

Dla studentów „KRYMINOLOGI” w WSPiA wybudowany został nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”.

Znajdują się w nim m.in.:

 


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:

  • I tura rekrutacji trwa do 3 sierpnia 2022 r.
  • II tura rekrutacji trwa 28 września 2022 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 3 sierpnia- I tura; 28 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!