Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kadra naukowo - dydaktyczna

Chlubą Uczelni jest kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewni Ci wysoki poziom kształcenia.

Kadrę tę stanowią głównie pracownicy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, a także im.in: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w BIałymstoku oraz praktycy: sędziowie Naczelnego i Wojewódzkiego Sądu Adminstracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Prokuratury Apelacyjnej oraz sądów i prokuratur okręgowych i rejonowych, pracownicy, m.in.: Krajowej Administracji Skarbowej - Izby Administracji Skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, pracownicy banków, urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, funkcjonariusze i pracownicy instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in.: Policji, ABW, CBA, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej.

W związku z coraz szerszą ofertą dydaktyczną obejmującą nowe kierunki studiów i specjalności liczba nauczycieli akademickich ciągle wzrasta. Obecnie zatrudniamy ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów, wykładowców i lektorów. Ponad 80% naszej kadry naukowo-dydaktycznej to pracownicy zatrudnieni na tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w naszej Uczelni jako podstawowe miejsce pracy.

Wśród pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia w WSPiA są m.in.:

 • prof. Jerzy Posłuszny (prawo administracyjne, prawo finansowe),
 • prof. Andrzej Zoll (prawo karne),
 • prof. Zbigniew Ćwiąkalski (prawo karne),
 • prof. Jan Szreniawski (prawo administracyjne),
 • prof. Bożena Wieczorska (prawo administracyjne, prawo gospodarcze),
 • prof. Andrzej Witkowski (historia administracji, historia państwa i prawa),
 • prof. Zbigniew Czarnik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • prof. Robert Sawuła (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • prof. Antoni Dral (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych),
 • prof. Krzysztof Eckhardt (prawo konstytucyjne),
 • prof. Zdzisław Gawlik (prawo cywilne),
 • prof. Kazimierz Jaremczuk (zarządzanie),
 • prof. Jerzy Kitowski (ekonomia, analiza ekonomiczno-finansowa),
 • prof. Petro Steciuk (prawo konstytucyjne porównawcze),
 • prof. Wiesław Czyżowicz (prawo celne i stosunki międzynarodowe),
 • prof. Andrzej Grabowski (logika prawnicza, retoryka, erystyka),
 • prof. Piotr Witkowski (prawo celne),
 • prof. Leszek Leszczyński (teoria i filozofia prawa),
 • prof. Fryderyk Zoll (prawo cywilne),
 • prof. Maciej Muliński (postępowanie cywilne),
 • prof. dr. Andrzej Kisielewicz (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo własności intelektualnej),
 • prof. Janusz Raglewski (prawo karne, prawo o wykroczeniach),
 • prof. Andrzej Sakowicz (postępowanie karne),
 • ks. prof. Marek Story (antyczne korzenie współczesnego prawa, komparatystyka prawnicza, symulacje procesowe, łacińska terminologia prawnicza, prawo wyznaniowe i kanoniczne),
 • prof. Grzegorz Wolak (prawo cywilne),
 • gen. bryg. rez. prof. Tomasz Bąk (nauki wojskowe),
 • dr hab. Tomasz Białowąs (zarządzanie transportem i logistyką),
 • dr hab. Ryszard Pukała (ekonomia, rachunkowość),
 • dr hab. Bożena Sowa (ekonomia, rachunkowość),
 • dr hab. Anna Świerczewska-Gąsiorowska (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr hab. Andrzej Zapałowski (nauki wojskowe),
 • dr hab. Lech Żukowski (rozwój kompetencji społecznych i osobistych, komunikacja interpersonalna),
 • dr Małgorzata Babula (prawo konstytucyjne, prawa człowieka),
 • dr Robert Bałdys (prawo karne, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia),
 • dr Mariusz Baran (prawo ochrony środowiska),
 • dr Patryk Bender (prawo cywilne, prawo spadkowe),
 • dr Małgorzata Chackiewicz (prawo celne),
 • dr Agata Furgała (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Małgorzata Gajda-Durlik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • dr Leszek Gajos (socjologia),
 • dr Agnieszka Gałakan-Halicka (prawo cywilne),
 • dr Wojciech Głód (zarządzanie),
 • dr Krzysztof Heliniak (prawo samorządowe),
 • dr Joanna Herda-Jarecka (prawo celne),
 • dr Hubert Kawalec (socjologia, Public Relations, marketing),
 • dr Maciej Kobak (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • dr inż. Bogdan Kołcz (nauki o obronności),
 • dr Bartłomiej Kowalski (prawo karne gospodarcze, kryminologia, cyberbezpieczeństwo),
 • dr Tatiana Kożak-Siara (rachunkowość),
 • dr Mirosław Kurek (ekonomia, ekonomika przemysłu),
 • dr Paweł Łuczkowski (nauki wojskowe, zarządzanie kryzysowe),
 • dr Marcin Marszałek (publiczne prawo gospodarcze),
 • dr Przemysław Niemczuk (prawo administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Hubert Obora (zarządzanie),
 • dr Grażyna Pelewicz (finanse publiczne i prawo finansowe, prawo podatkowe),
 • dr Marta Pietras-Eichberger (prawo międzynarodowe publiczne, prawo UE),
 • dr Rafał Polak (politologia, medioznawstwo),
 • dr Joanna Raglewska (prawo karne wykonawcze),
 • dr Małgorzata Skawińska (prawo handlowe),
 • dr Bartosz Stelmach (postępowanie cywilne, prawo handlowe),
 • dr Grzegorz Szynal (prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych),
 • dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska (prawo karne),
 • dr Ewa Wierzbicka (prawo gospodarcze),
 • mgr Danuta Bałanda,
 • mgr Izabela Harasymowicz-Pilarz (psychologia),
 • mgr Ewa Kojder-Pawluś,
 • mgr Teresa Kubas-Hul (projekty UE, pozyskiwanie środków zewnętrznych),