Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kryminologia - studia I stopnia (licencjackie)

×

 

Kryminologia jest kierunkiem studiów potrzebnym do profesjonalnego wykonywania zawodu funkcjonariusza Policji, prawnika i innych zawodów wspierających wymiar sprawiedliwości w ściganiu sprawców przestępstw. Jako WSPiA dołączyliśmy do grona prestiżowych Uczelni

Studia na kryminologii koncentrują się na osobie przestępcy - analizowaniu uwarunkowań psychologicznych oraz społecznych, które doprowadziły osobę do zbrodni, oraz analizie i ocenie mechanizmów jakie tworzymy w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Studia, które Ci oferujemy, mają charakter multidyscyplinarny. Pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu nauk takich jak: psychologia, medycyna, prawo, socjologia czy ekonomia. Będziesz mógł poznać m.in. tajniki profilowania kryminalnego, fenomenologii i etiologii kryminalnej, form i metod zwalczania przestępczości. Na nowym kierunku studiów planujemy interesujące przedmioty łączące kryminologię z historią, sztuką i literaturą.

Kryminologii, Prawa, Medycyny nie możesz nauczyć się mając tylko zajęcia online. Dlatego też nasze zajęcia odbywają się w murach Uczelni oraz w Podkarpackim Centrum Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, w specjalistycznych laboratoriach, z wykorzystaniem sprzętu kryminalistycznego, wykorzystywanego na co dzień w pracy funkcjonariuszy organów ścigania. Ponadto do dyspozycji studentów są m.in. strzelnica elektroniczna, internetowy symulator zagrożeń w sieci czy VR dot. oględzin miejsca przestępstwa.

Poniżej przeczytasz, dlaczego na tym kierunku warto studiować w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wśród atutów Uczelni warto wymienić m.in. zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze Laboratorium Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej, strzelnicę elektroniczną oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych.

Jeśli chcesz...

Zdobyć wszechstronną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kryminologii, psychologii, medycyny, geografii kryminalnej, ekonomii oraz socjologii w obszarze genezy zachowań przestępczych i dewiacyjnych, profilowania kryminalnego, reakcji społecznych i prawnych wobec zjawiska przestępczości, przyczyn przestępczości i innych patologii społecznych, mechanizmów prawnych podejmowanych przez organy ścigania w aspekcie zwalczania przestępczości oraz dokonywać pogłębionej analizy procesów wplecionych w życie człowieka, których finałem jest popełnienie czynu zabronionego to: Kierunek kryminologia jest dedykowany dla Ciebie!

Zdobycie wiedzy na temat przestępczości w wymiarze wieloaspektowym stanowi przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, które swoje zadania wykonują na rzecz wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa państwa m.in. jest to Policja, służba więzienna, kuratela sądowa, organy administracji rządowej, samorządowej, a także podmioty prywatne zajmujących się ochroną osób, mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

Absolwent nabędzie wiedzę opatrzoną warsztatem prawniczym w aspekcie posługiwania się przepisami prawa bazującą na podstawowych prawidłach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kryminologia będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i kompetencje w zakresie kryminalistyki i kryminologii, zjawisk społecznych związanych z szeroko rozumianymi przyczynami przestępczości, resocjalizacji oraz profilaktyki społecznej, strategii zapobiegania przestępczości oraz psychologii i psychopatologii kryminalnej.


Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA.

Bogate doświadczenie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od ponad 25 lat – kształci studentów na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”. W ofercie studiów od wielu lat jest specjalność "kryminalistyka i kryminologia", która od 2022 roku staje się samodzielnym kierunkiem "KRYMINOLOGIA".

Studia pierwszego stopnia na kierunku „kryminologia” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.

Po ukończeniu studiów I stopnia, możesz kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej na studiach II stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" zdobywając tytuł zawodowy magistra.

W WSPiA masz duży wybór i wiele możliwości

Proponujemy Ci doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.

 

Zajęcia dydaktyczne w ramach pierwszego stopnia Kryminologii będą prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków mających uznanie w kraju i na świcie m.in:

Osoby - eksperci w obszarze kryminologii:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski — b. Minister Sprawiedliwości
 • Prof. dr hab. dr h. c Emil Pływaczewski — kryminolog, jako jedyny Polak jest członkiem jury „ nobla kryminologicznego" — Sztokholmskiej Nagrody Kryminologicznej, Dyrektor Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych
 • Prof. dr hab. Ewa Guzik- Makaruk — Zastępca Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej
 • Prof. dr hab. Leszek Wieczorek — b. Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Dr hab. prof. WSPiA Anna Świerczewska-Gąsiorowska — b. funkcjonariusz Policji, b. Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Prodziekan Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii
 • Dr hab. Lech Żukowski, prof. WSPiA — psycholog
 • Ks. Dr Marek Story, prof. WSPiA — doktor nauk prawnych
 • Dr Agata Furgała b. doradca wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA, odpowiedzialny m.in. za krajowy plan przeciwdziałania korupcji, krajowy program antyterrorystyczny oraz koordynację współpracy z Policją, Strażą Graniczną, PSP i Służbą Ochrony Państwa, b. przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Współpracy operacyjnej w bezpieczeństwie wewnętrznym UE - COSI
 • Dr Hubert Kawalec — socjolog
 • Mgr Andrzej Bodzioch — (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie, biegły sądowy w zakresie mechanoskopii, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej)
 • Mgr Izabela Harasimowicz-Pilarz — psycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii, b. wieloletni pracownik Zakładów Karnych  w Wielkiej Brytanii na stanowisku psychologa
 • Mgr Jakub Przerwa — funkcjonariusz Straży Granicznej
 • Gen. Józef Gdański — b. funkcjonariusz Policji, b. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i w Rzeszowie
 • Gen. Dominik Tracz — b. komendant główny Straży Granicznej

 

Praktyka jest najważniejsza

W programie studiów I stopnia na kierunku „KRYMINOLOGIA” znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne oraz symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtuanego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Mamy także nową propozycję atrakcyjnych ćwiczeń, czyli „Klinikę Bezpieczeństwa”. Są to zajęcia, podczas których to ty stajesz się wykładowcą. Podczas ćwiczeń – pod okiem praktyka – rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność i kreatywność podczas takich zajęć premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.


W WSPiA skorzystasz także z unikalnego system kształcenia dodatkowego. Umożliwia on zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji uzupełniających uniwersalne i wszechstronne wykształcenia zdobyte podczas studiów. System nazywa się BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.Budynek dla twojego kierunku studiów

Dla studentów „KRYMINOLOGI” w WSPiA wybudowany został nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”.

Znajdują się w nim m.in.: