Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia I stopania (licencjackie)

×

 

Kryminologia jest kierunkiem prestiżowym, który jest szalenie popularny na świecie. W Polsce tylko kilka ośrodków naukowych uzyskało uprawnienia do prowadzenia takich studiów, WSPiA jako jedyna na Podkarpaciu dołączyła do elitarnego grona takich Uczelni.

Studia na kryminologii koncentrują się na osobie przestępcy - analizowaniu uwarunkowań psychologicznych oraz społecznych, które doprowadziły osobę do zbrodni, oraz analizie i ocenie mechanizmów jakie tworzymy w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.


Studia, które Ci oferujemy, mają charakter multidyscyplinarny. Pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu nauk takich jak: psychologia, medycyna, prawo, socjologia czy ekonomia. Będziesz mógł poznać m.in. tajniki profilowania kryminalnego, fenomenologii i etiologii kryminalnej, form i metod zwalczania przestępczości. Na nowym kierunku studiów planujemy interesujące przedmioty łączące kryminologię z historią, sztuką i literaturą.

Poniżej przeczytasz, dlaczego na tym kierunku warto studiować w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wśród atutów Uczelni warto wymienić m.in. zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze Laboratorium Kryminalistyki, Kryminologi i Medycyny Sądowej, strzelnicę elektroniczną oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych.

Jeśli chcesz...

Zdobyć wszechstronną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kryminologii, psychologii, medycyny, geografii kryminalnej, ekonomii oraz socjologii w obszarze genezy zachowań przestępczych i dewiacyjnych, profilowania kryminalnego, reakcji społecznych i prawnych wobec zjawiska przestępczości, przyczyn przestępczości i innych patologii społecznych, mechanizmów prawnych podejmowanych przez organy ścigania w aspekcie zwalczania przestępczości oraz dokonywać pogłębionej analizy procesów wplecionych w życie człowieka, których finałem jest popełnienie czynu zabronionego to: Kierunek kryminologia jest dedykowany dla Ciebie!

Zdobycie wiedzy na temat przestępczości w wymiarze wieloaspektowym stanowi przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, które swoje zadania wykonują na rzecz wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa państwa m.in. jest to Policja, służba więzienna, kuratela sądowa, organy administracji rządowej, samorządowej, a także podmioty prywatne zajmujących się ochroną osób, mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

Absolwent nabędzie wiedzę opatrzoną warsztatem prawniczym w aspekcie posługiwania się przepisami prawa bazującą na podstawowych prawidłach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kryminologia będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i kompetencje w zakresie kryminalistyki i kryminologii, zjawisk społecznych związanych z szeroko rozumianymi przyczynami przestępczości, resocjalizacji oraz profilaktyki społecznej, strategii zapobiegania przestępczości oraz psychologii i psychopatologii kryminalnej.


Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA.

Bogate doświadczenie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od ponad 25 lat – kształci studentów na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”. W ofercie studiów od wielu lat jest specjalność "kryminalistyka i kryminologia", która od 2022 roku staje się samodzielnym kierunkiem "KRYMINOLOGIA".

Studia pierwszego stopnia na kierunku „kryminologia” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.

Po ukończeniu studiów I stopnia, możesz kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej na studiach II stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" zdobywając tytuł zawodowy magistra.

W WSPiA masz duży wybór i wiele możliwości

Proponujemy Ci doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.

 

Zajęcia dydaktyczne w ramach pierwszego stopnia Kryminologii będą prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków mających uznanie w kraju i na świcie m.in:

Osoby - eksperci w obszarze kryminologii:

  • dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski — b. Minister Sprawiedliwości
  • dr hab. dr h. c Emil Pływaczewski— kryminolog, jako jedyny Polak jest członkiem jury „ nobla kryminologicznego" — Sztokholmskiej Nagrody Kryminologicznej, Dyrektor Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych
  • dr hab. Ewa Guzik- Makaruk - Zastępca Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej
  • dr hab. Leszek Wieczorek - b. Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych
  • dr Agata Furgała - b. doradca wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA, odpowiedzialny m.in. za krajowy plan przeciwdziałania korupcji, krajowy program antyterrorystyczny oraz koordynację współpracy z Policją, Strażą Graniczną, PSP i Służbą Ochrony Państwa, b. przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Współpracy operacyjnej w bezpieczeństwie wewnętrznym UE - COSI,
  • dr A.Świerczewska-Gąsiorowska — b. funkcjonariusz Policji, b. Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Prodziekan Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii.
  • Andrzej Bodzioch (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie, biegły sądowy w zakresie mechanoskopii, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej).

 

Praktyka jest najważniejsza

W programie studiów I stopnia na kierunku „KRYMINOLOGIA” znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne oraz symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtuanego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Mamy także nową propozycję atrakcyjnych ćwiczeń, czyli „Klinikę Bezpieczeństwa”. Są to zajęcia, podczas których to ty stajesz się wykładowcą. Podczas ćwiczeń – pod okiem praktyka – rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność i kreatywność podczas takich zajęć premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.


W WSPiA skorzystasz także z unikalnego system kształcenia dodatkowego. Umożliwia on zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji uzupełniających uniwersalne i wszechstronne wykształcenia zdobyte podczas studiów. System nazywa się BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.Budynek dla twojego kierunku studiów

Dla studentów „KRYMINOLOGI” w WSPiA wybudowany został nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”.

Znajdują się w nim m.in.:

 


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:

  • I tura rekrutacji od 1 czerwca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r.
  • II tura rekrutacji od 3 sierpnia 2023 r. do 27 września 2023 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 2 sierpnia- I tura; 27 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!