Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prawo - jednolite, pięcioletnie studia magisterskie

System kształcenia aplikacyjnego, wybitna kadra naukowa, zajęcia praktyczne prowadzone w formach interaktywnych oraz gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej. Tak w największym skrócie można opisać jednolite studia magisterskie na kierunku „Prawo” w WSPiA.

Jeśli zastanawiasz się gdzie najlepiej zdobędziesz umiejętności związane ze stosowaniem prawa oraz przygotujesz się do zdania egzaminu na wybraną aplikację, to koniecznie sprawdź, co może zaproponować Ci nasza Uczelnia.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedyna niepubliczna uczelnia akademicka na Podkarpaciu kształcąca przyszłych prawników i posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Nasza Uczelnia od wielu lat z powodzeniem rozwija ten kierunek, realizując nowe pomysły pozwalające na jeszcze lepsze i praktyczne przygotowanie absolwentów do zdania egzaminu na wybraną aplikację oraz znalezienia pracy w różnych zawodach związanych z wykształceniem prawniczym.

Jednolite studia magisterskie na kierunku PRAWO trwają 5 lat i prowadzone są w Kolegium Prawa WSPiA.

Co wyróżnia WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą?

Naszym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiego poziomu kształcenia: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcy prawni, dający gwarancję przekazywania wiedzy praktycznej na najwyższym poziomie. Co ważne, WSPiA zatrudnia 4 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podczas zajęć na naszej uczelni spotkasz takie osoby, jak:

  • Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich),

  • Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości),

  • Bożena Wieczorska (sędzia NSA w stanie spoczynku),

  • Zbigniew Czarnik (sędzia NSA),

  • Robert Sawuła (sędzia NSA). 

Poznaj kadrę naukowo-dydaktyczną, która prowadzi zajęcia w WSPiA >>

Praktyczne przygotowanie do zawodu

W WSPiA stawiamy na praktykę, dlatego nasze zajęcia przygotowują studentów do zmagania się z problemami prawnymi, z którymi spotkają się w codziennej pracy. Uczestniczą między innymi w symulowanych rozprawach sądowych, które pozwalają im wcielić się w różne role procesowe, m.in. adwokata, prokuratora czy sędziego, a ich przygotowanie oceniają praktycy współpracujący z WSPiA.

Atutem naszej Uczelni jest także możliwość działania w jednej z najlepszych w Polsce Studenckich Poradni Prawnych (3. miejsce w Polsce w rankingu Gazety Rzeczpospolita). Dodatkowo w Klinice Prawa studenci pod okiem wykładowców udzielają bezpłatnych porad prawnych niezamożnym mieszkańcom Podkarpacia. Zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego, cywilnego i karnego. W ten sposób nie tylko weryfikują i uzupełniają swoją wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim uczą się analizy konkretnych stanów faktycznych i ich oceny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa.

W ramach wieloletniej współpracy WSPiA z Kancelariami Adwokackimi nasi studenci mogą uczestniczyć w stażach i praktykach zawodowych. Wszystko po to, aby już w czasie studiów mogli poznać zawody prawnicze od praktycznej strony i zdobyć doświadczenie niezbędne w późniejszej pracy.

Ścieżka kariery

Studia prawnicze w WSPiA otwieraj przed studentami wiele możliwości. Jedną z nich jest możliwość wyboru studium praktycznej nauki prawa, które przygotowuje do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej.

Jeżeli jednak zamierzasz wybrać inną ścieżkę kariery prawniczej, to pamiętaj, że po studiach w WSPiA możesz podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, ale nie jest wymagany egzamin na aplikację.

Kończąc „Prawo” możesz pracować m.in. w: Policji, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, administracji publicznej (urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, miejskie, gminne), obsłudze administracyjnej wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Możesz także założyć własną działalność gospodarczą np. w zakresie obsługi prawnej.

Warto studiować u najlepszych!

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedna z najlepszych niepublicznych Uczelni w Polsce według niezależnych ekspertów!

W oparciu o analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ponad 57 proc. absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy skończyli studia w 2020 r. i przystąpili do egzaminów na wybraną aplikację zakończyło go z wynikiem pozytywnym. Plasuje to nas w pierwszej trójce wśród uczelni niepublicznych w Polsce i na pierwszym miejscu w regionie.

XII Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita nasza Uczelnia również osiągnęła bardzo dobre wyniki i znalazła się na wysokim 7. miejscu wśród 21 niepublicznych uczelni prawniczych. Z Rankingu wynika, że WSPiA okazała się najlepsza w regionie w kategorii „jakość kształcenia” (pod uwagę brano: zdawalność na aplikację, liczbę kandydatów na jedno miejsce, studiujących laureatów olimpiad, praktykę zawodową i Ekonomiczne Losy Absolwentów) oraz „współpraca zagraniczna”.

Z kolei według przygotowywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) 95 procent absolwentów studiów prawniczych w WSPiA w niecały miesiąc znajduje pracę po ukończeniu nauki.

Innowacyjna WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Od ponad trzech lat nasza Uczelnia realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany Nowoczesna Uczelnia”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania:

  • EDR (EDUKATOR) – nowoczesny asystent studenta on-line,

  • SBS, czyli „step by step - krok po kroku”,

  • MIX EDUKACYJNY.

EDUKATOR jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna wspomagająca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują od wykładowcy m.in. streszczenie omawianego tematu, materiały dydaktyczne do nauki oraz repetytorium z pytaniami i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z danego tematu wykładowca zamieszcza w „Edukatorze” również dodatkowe pomoce naukowe, kazusy, wyciągi z orzeczeń sądowych itp.

Nowy Model kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów

WSPiA wchodzi na nowy poziom nauczania! W ostatnim roku nasza Uczelnia przestawiła się na Nowy Model Kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów. Jest to pierwsze takie systemowe rozwiązanie w skali nie tylko regionu, ale całej Polski. Zaliczenie przedmiotu nie kończy się – jak dotychczas – oceną z egzaminu. Polega na systematycznym uzyskiwaniu punktów odzwierciedlających w sposób obiektywny postęp naszych studentów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji. Co ważne, Nowy Model kładzie nacisk na zajęcia interaktywne i praktyczne, dzięki którym studenci WSPiA mogą zdobyć najwięcej punktów.

Siedem dróg

Studenci punkty za aktywność w ramach wskazanego przedmiotu zbierają przez cały semestr na siedmiu drogach. Cztery z nich są obowiązkowe (egzamin, ćwiczenia, warsztaty, kliniki dydaktyczne), zaś pozostałe trzy (MIX, obecność, inne aktywności) – fakultatywne – dają dodatkowe punkty podnoszące końcową ocenę.

W ramach dróg obowiązkowych ustalane są minimalne liczby punktów, które student musi zdobyć, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Im więcej punktów zdobędzie w ramach dodatkowych dróg – tym lepszą ocenę uzyska na koniec semestru. Ma jednak wyraźnie zaznaczoną metę, do której dąży, systematycznie pracując na swój sukces. Przelicznik punktowy ustalony w ramach danego przedmiotu pozwala studentowi na bieżąco śledzić, jak powiększa się jego dorobek punkowy i na jaką ocenę obecnie pracuje.

Na studiach niestacjonarnych w miejsce tradycyjnych egzaminów WSPiA wprowadziła zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów - SBS, czyli „step by step - krok po kroku”. Dzięki temu studenci WSPIA nie muszą zdawać egzaminów podczas tradycyjnej sesji. W zamian mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach.

W WSPiA można także zdobywać dodatkowe punkty – podnoszące ocenę w ramach tzw. MIXA EDUKACYJNEGO. „Premie” można zdobyć m.in.: za działalność w kołach naukowych, udział w seminariach, konferencjach i debatach, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych czy za pracę w Klinikach.

Rozwijamy Twoje zainteresowania!

Umożliwiamy Ci również zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji, będących uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia zdobywanego w trakcie studiów na określonym kierunku. System ten nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami!