Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zarządzanie zasobami ludzkimi

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Specjalność  Zarządzanie zasobami ludzkimi powstała z myślą o osobach, które zamierzają zdobyć przygotowanie do pracy w działach personalnych. Jej celem jest zapoznanie z istotnymi obszarami polityki kadrowej we współczesnych przedsiębiorstwach. Oprócz podstawowej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania działów personalnych, specjalność doskonali także umiejętności wartościowania stanowisk pracy oraz rozwoju personalnego kadry. Przyszli absolwenci uzyskają również wiedzę na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, metod realizacji polityki personalnej w organizacji, zarządzania procesem rekrutacji, selekcji, oceniania, wynagradzania, motywowania i rozwoju personalnego pracowników. Ponadto nauczą się prowadzenia obsługi administracyjnej kadr zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Wybrane przedmioty na specjalności "Zarządzanie zasobami ludzkimi":

  1. Zbiorowe i procesowe prawo pracy – prof. Andrzej Kisielewicz (prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W 1994 powołany na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, od 2004 kierował Izbą Gospodarczą NSA, zaś w latach 2004–2015 pełnił funkcję wiceprezesa NSA, nauczyciel akademicki).
  2. Rozwój i awansowanie pracownikówdr Leszek Gajos (socjolog, doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi w dużych podmiotach gospodarczych, nauczyciel akademicki).
  3. System ocen pracowniczych –mgr Krystyna Pytel (kierownik działu HR i Płac ww  Bausch Health Poland Spółka z o.o. będącej częścią międzynarodowej korporacji farmaceutycznej Bausch Health Companies Inc mającej swoje oddziały na całym świecie, nauczyciel akademicki).
  4. Menedżer w organizacji – mgr Paweł Baszak (Moonbite S.A. Rzeszów- Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, doświadczenie w branży w branży IT, oprogramowania, aplikacji webowych i mobilnych), umiejętności: zarzadzanie projektami, planowanie i myślenie strategiczne, analityczne i komunikacyjne. Certyfikaty: Certyfikat IPMA – International Project Management Association (Nr certyfikatu: 783/2010), szkolenie SPMP Project Manager – Zarządzanie Projektami, Certyfikat APM Group - PRINCE2 Foundation, szkolenie z zarządzania projektami według metodyki PRINCE2.m