Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Opłaty za studia w roku akademickim 2024/2025

Studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej są płatne.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia „z budżetu państwa” (stypendia: Rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi) oraz stypendia z budżetu Uczelni.

W roku 2022 WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 7 mln 528,2 tys. zł. Stypendia otrzymuje większość studentów WSPiA. W 2023r. studenci II roku WSPiA, korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc do 2739 zł.

W roku akademickim 2024/2025  studenci mają możliwość wyboru następujących wariantów opłaty za studia:

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

I rok studiów (semestr pierwszy i drugi) rok akademicki 2024/2025

Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

5 nieoprocentowanych rat w semestrze:

650 zł/m-c
(10 rat w roku, miesiące: X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII)

opłata za semestr wynosi:

3250 zł

 

Możliwość opłacenia całego roku z góry z bonifikatą
w wysokości 200 zł! (100 zł za semestr)

Opłata z bonifikatą:
6300 zł

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

I rok studiów (semestr pierwszy i drugi) rok akademicki 2024/2025

Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

5 nieoprocentowanych rat w semestrze:

570 zł/m-c
(10 rat w roku, miesiące: X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII)

opłata za semestr wynosi:

2850 zł

 

Możliwość opłacenia całego roku z góry z bonifikatą
w wysokości 200 zł! (100 zł za semestr)

Opłata z bonifikatą:
5500 zł

 

 

Wysokość opłaty nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego. W kolejnych latach opłata za studia może wzrastać w granicach tempa wzrostu inflacji.

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 51 20300045 1110 0000 0090 6040.