Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konferencja Naukowa Doktorantów WSPiA 2019

Konferencje Naukowe Doktorantów WSPiA organizowane są od 2014 roku. Mają na celu zaprezentowanie badań i prac doktorantów WSPiA dotyczących problemów polskiego prawa. Obrady mają charakter plenarny, a wszystkie wystąpienia przygotowywane są pod opieką merytoryczną promotorów rozpraw doktorskich. Na zakończenie planowana jest dyskusja nad tezami przedstawionymi przez prelegentów. Za udział w konferencji doktoranci będą mogli zdobyć dodatkowe punkty w systemie motywacyjnym.

Konferencja
×

Konferencja podzielona została na dwie sesje. Pierwszą moderować będzie prof. dr hab. Andrzej Witkowski. Drugą poprowadzi prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Eckhardt. Podczas swoich wystąpień doktoranci będą mówić m.in. o zmianach w Kodeks postępowania cywilnego, procedurach wyboru ławników do sądów powszechnych w gminie, skutkach prawnych ustanowienia przez przedsiębiorcę zarządu sukcesyjnego oraz dostępie do broni palnej w Polsce. Referaty dotyczyć będą także form zabezpieczeń zobowiązań podatkowych, prawnej ochrony zabytków ruchomych, bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych oraz paserstwa Celnego. Doktoranci poruszą temat ingerencji organów administracji w prawo własności, okresowej oceny pracownika, a także ocenią sytuację prawną różnych grup społecznych po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego.

 

Konferencja Naukowa Doktorantów WSPiA pt. „Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego” odbędzie się w najbliższą sobotę 28 września 2019 r. Wystąpień uczestników będzie można wysłuchać w Sali Konferencyjnej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Dyskusja rozpocznie się o godzinie 10:00.

Program Konferencji Doktorantów

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie Konferencji – JM Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej – prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny

SESJA I (moderator: prof. dr hab. Andrzej Witkowski)

10.15 – 10.30 Dawid Pudlik „Umowa dowodowa w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych”

10.30 – 10.45 Tomasz Pelec „Zmniejszenie przewlekłości postępowania w kontekście wejścia w życie ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego"

10.45 – 11.00 Adrian Perz „Wybrane problemy procedury wyboru ławników do sądów powszechnych w gminie”

11.00 – 11.15 Michał Sowiński „Skutki prawne ustanowienia przez przedsiębiorcę zarządu sukcesyjnego”

11.15 – 11.30 Karol Białek „Broń palna – dostęp do broni czarnoprochowej w Polsce”

11.30 – 11.45 Konrad Żurek „Hipoteka przymusowa oraz zastaw skarbowy jako formy zabezpieczeń zobowiązań podatkowych”

11.45 – 12.00 Bernadetta Drwal „Sytuacja prawna opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. Sygn. akt K 38/13”

12.00 – 12.15 Bernadetta Drwal „Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 października 2016 r. Sygn. akt  II SA/Ol 772/16 ”

12.15 – 12.30 Przerwa

SESJA II (moderator: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Eckhardt)

12.30 – 12.45 Anna Mazurek „Lista Skarbów Dziedzictwa jako forma prawnej ochrony zabytków ruchomych”

12.45 – 13.00 Anna Mazurek „Ochrona zabytkowych pojazdów w prawie polskim”

13.00 – 13.15 Małgorzata Chomycz - Śmigielska  „Bezpieczeństwo państwa a ochrona informacji niejawnych”

13.15 – 13.30 Tomasz Czernik „Poszukiwanie majątku dłużnika w sądowym postępowaniu egzekucyjnym - między teorią a praktyką”

13.30 – 13.45 Adam Domański „Paserstwo Celne w świetle przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego”

13.45 – 14.00 Bogdan Bukowczyk „Brak kontrolnego badania lekarskiego dopuszczającego pracownika do pracy po okresie ponad 30 dni niezdolności do pracy w kontekście orzecznictwa”

14.00 – 14.15 Jacek Pomykała „Ingerencja organów administracji w prawo własności”

14.15 – 14.30 Dorota Gorzkowicz „Nieprawidłowe powołanie zarządcy sukcesyjnego”

14.30 – 14.45 Anna Kiełcz-Wydrzyńska „Przepadek korzyści majątkowych i przepadek przedsiębiorstwa jako narzędzia do zwalczania przestępstw gospodarczych”

14.45 – 15.00 Marcin Harasimowicz „Dogmatyczne konsekwencje wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sprawach K 14/17 i P 20/17”

15.00 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji