Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konferencja Naukowa Doktorantów WSPiA 2021

Konferencje Naukowe Doktorantów WSPiA 2021 jest częścią obchodów 25-lecia WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Najstarsza niepubliczna Uczelnia na Podkarpaciu i w Polsce południowo-wschodniej powstała w 1995 r. Od 2011 r. prowadzi Seminarium Doktoranckie z zakresu prawa. Stopień doktora w WSPiA zdobyło już blisko 30 osób, a kolejnych 20 przewodów doktorskich jest na końcowym etapie postępowania. Wśród osób, które obroniły rozprawy doktorskie w WSPiA, są prokuratorzy, policjanci, sędziowie, adwokaci, biegli sądowi oraz wykładowcy WSPiA i wielu innych Polskich Uczelni. Promotorami obronionych rozpraw byli m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Zygmunt Niewiadomski, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Ludwik Żukowski, prof. Robert Sawuła, prof. Zdzisław Gawlik oraz prof. Zbigniew Czarnik. Recenzje opracowywali pracownicy naukowi m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego, Śląskiego i UMCS.

WSPIA 25 lat
×
W tym roku referaty na konferencję zgłosiło 17. uczestników Seminarium Doktoranckiego. Konferencja tradycyjnie już podzielona została na dwie sesje. Pierwszą moderować będzie prof. dr hab. Andrzej Witkowski. Drugą poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Eckhardt. Podczas wystąpień doktorantów poruszone zostaną aktualne problemy tworzenia i stosowania prawa.

Uczestnicy Sesji I będą mówić m.in. o postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli w świetle zmian w Karcie Nauczyciela, prawnych aspektach aborcji, przyczyna psucia prawa karnego, odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych i problemach i konsekwencjach zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w kontekście art. 70c Ordynacji Podatkowej. Dodatkowo pojawią się tematy związane z niekonstytucyjnym przesądzeniem o winie i karze, problemie upolitycznienia tworzenia prawa oraz systemem środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

W Sesji II doktoranci poruszą tematy związane m.in. z planem czynności śledczych w postępowaniu przygotowawczym, niewykonywaniem umów w czasie pandemii koronawirusa i odpowiedzialność na tle klauzuli siły wyższej, stalkingiem, oceną zmian prawa wyborczego w świetle stanu epidemii oraz COVID-19. Mowa będzie także o prawno-finansowych aspektach funkcjonowania Funduszu Kościelnego, egzekucji należności w sprawach pracowniczych, rozliczaniu nadgodzin pracowników urzędów państwowych, a także lesingu pracowniczego i outsourcing.

Konferencje Naukowe Doktorantów organizowane są od 2014 roku. Mają na celu zaprezentowanie badań i prac doktorantów WSPiA dotyczących problemów polskiego prawa. Obrady mają charakter plenarny, a wszystkie wystąpienia przygotowywane są pod opieką merytoryczną promotorów rozpraw doktorskich. Na zakończenie planowana jest dyskusja nad tezami przedstawionymi przez prelegentów. Za udział w konferencji doktoranci będą mogli zdobyć dodatkowe punkty w systemie motywacyjnym.

Konferencja Naukowa Doktorantów WSPiA pt. „Aktualne problemy tworzenia i stosowania prawa” w tym roku odbędzie się w formie on-line. Dyskusja rozpocznie się w najbliższą niedzielę 28 lutego 2021 r. o godzinie 10:00 i potrwa do 15:30. Wystąpień uczestników będzie można wysłuchać na platformie ZOOM.

Program Konferencji Doktorantów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej10.00 – 10.15 Rozpoczęcie Konferencji

SESJA I(moderator: prof. dr hab. Andrzej Witkowski)
 • 10.15 – 10.30 Izabela Garbacz-Rojek Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli w świetle zmian w Karcie Nauczyciela z 19 stycznia 2021r.
 • 10.30 – 10.45 Aleksander Górski Aborcja - prawne aspekty
 • 10.45 – 11.00 Piotr Jurek Populizm penalny jako przyczyna psucia prawa karne
 • 11.00 – 11.15 Magdalena Cieślewicz Rodzaje odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych
 • 11.15 – 11.30 Joanna Gierlicka Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w kontekście art. 70c Ordynacji podatkowej - analiza praktyczna konsekwencji, problematyka stosowania
 • 11.30 – 11.45 Sara Kaszubowicz Niekonstytucyjne przesądzenie o winie i karze
 • 11.45 – 12.00 Karolina Latawiec Problem upolitycznienia tworzenia prawa
 • 12.00 – 12.15 Anna Cieślikowska System środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
 • 12.15 – 12.30 Przerwa

SESJA II(moderator: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Eckhardt)
 • 12.30 – 12.45 Agnieszka Czech – Trela Plan czynności śledczych w postępowaniu przygotowawczym
 • 12.45 – 13.00 Ewa Kojder Niewykonywanie umów w czasie pandemii koronawirusa a odpowiedzialność na tle klauzuli siły wyższej
 • 13.00 – 13.15 Sebastian Mazur Stalking jako spenalizowane zjawisko społeczne – ewolucja czynów zabronionych w polskim prawie karnym
 • 13.15 – 13.30 Adrian Perz Zmiany prawa wyborczego w świetle stanu epidemii na przykładzie wyborów korespondencyjnech – ocena konstytucyjnoprawna i administracyjnoprawna
 • 13.30 – 13.45 Michał Sowiński Orzeczenie kary grzywny, kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności w kontekście ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
 • 13.45 – 14.00 Konrad Żurek Prawnofinansowe aspekty funkcjonowania Funduszu Kościelnego
 • 14.00 – 14.15 Anna Piotrowska Egzekucja należności w sprawach pracowniczych
 • 14.15 – 14.30 Bogdan Bukowczyk Rozliczanie nadgodzin pracowników urzędów państwowych
 • 14.30 – 14.45 Bogdan Bukowczyk Lesing pracowniczy czy outsourcing
 • 14.45 – 15.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji