Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konferencja Naukowa Doktorantów WSPiA 2022

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od 2011 r. prowadzi Seminarium Doktoranckie z zakresu prawa. Stopień doktora w WSPiA zdobyło już blisko 30 osób, a kolejnych 20 przewodów doktorskich jest na końcowym etapie postępowania. Wśród osób, które obroniły rozprawy doktorskie w WSPiA, są prokuratorzy, policjanci, sędziowie, adwokaci, biegli sądowi oraz wykładowcy WSPiA i wielu innych Polskich Uczelni. Promotorami obronionych rozpraw byli m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Zygmunt Niewiadomski, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Ludwik Żukowski, prof. Robert Sawuła, prof. Zdzisław Gawlik oraz prof. Zbigniew Czarnik. Recenzje opracowywali pracownicy naukowi m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego, Śląskiego i UMCS.

×

W tym roku referaty na konferencję zgłosiło blisko 30. uczestników Seminarium Doktoranckiego. Konferencja tradycyjnie już podzielona została na dwie sesje. Pierwszą moderować będzie prof. dr hab. Andrzej Witkowski. Drugą poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Eckhardt. Podczas wystąpień doktorantów poruszone zostaną zagadnienia współczesnego prawa materialnego i procesowego.

Podczas sesji I, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej WSPiA poruszonych zostanie wiele ważnych i aktualnych tematów. Doktoranci będą mówić m.in. o fałszerstwie dokumentów i jego konsekwencjach, postępowaniu dyscyplinarnym w CBA, ochronie trwałości stosunku pracy radnego rady gminy, zadośćuczynieniu dla najbliższych za zerwane więzi w świetle nowego art. 446 2 k.c. W referatach pojawią się także tematy związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy i poszanowaniu praw człowieka i obywatela na gruncie Konstytucji RP, aspektami prawno-karnymi przeprowadzenia eksperymentu medycznego, stosowaniem środków zapobiegawczych wobec osób niepełnosprawnych przy uwzględnieniu prawa do godności wyrażonego w art. 30 KRP.

W drugiej części konferencji doktoranci będą mówić m.in. o rejestrze umów jako nowym obowiązku jednostek sektora finansów publicznych, problematyce prawnej ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, przepadku pojazdu w konfrontacji z zasadami polskiego porządku prawnego, zmianie warunków wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, w związku z kryzysem migracyjnym. Poruszony zostanie także temat mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, bezpieczeństwie wody pitnej w oparciu o nowe regulacje unijne i krajowe.

Konferencje Naukowe Doktorantów organizowane są od 2014 roku. Mają na celu zaprezentowanie badań i prac doktorantów WSPiA dotyczących problemów polskiego prawa. Na zakończenie planowana jest dyskusja nad tezami przedstawionymi przez prelegentów. Za udział w konferencji doktoranci będą mogli zdobyć dodatkowe punkty w systemie motywacyjnym.

Konferencja Naukowa Doktorantów WSPiA pt. „Zagadnienia współczesnego prawa materialnego i procesowego” odbędzie się w najbliższą sobotę 25 czerwca 2022 r. o godzinie 09:00 i potrwa do 18:00. Wszystkich wystąpień będzie można wysłuchać w Sali Konferencyjnej WSPiA na I piętrze budynku A.