Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

BANKOWOŚĆ I PRAWO BANKOWE

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.

 

 

Bankowość i prawo bankowe

Studia podyplomowe „Bankowość i prawo bankowe” mają za zadanie zapoznanie słuchaczy m. in. z bankowymi operacjami papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi wykorzystywanymi przez banki, ryzykiem bankowym, koniunkturą bankową, normami prawnymi regulującymi strukturę, organizację i działalność banków.

Podczas studiów zostaną omówione również zagadnienia prawa bankowego prywatnego (m.in. umowy zawierane w obrocie bankowym) oraz prawa bankowego publicznego (m.in. rola i znaczenie KNF).

Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi, przekwalifikowanie zawodowe.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów. Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej i wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych instytucjach. Krąg wykładowców studiów tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy bankowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci studiów podyplomowych „ Bankowość i prawo bankowe” znajdą zatrudnienie w bankach, firmach leasingowych, firmach factoringowych, biurach maklerskich oraz firmach doradczych i konsultingowych.

Wybrana problematyka:

 1. Prawo bankowe
 2. Procedury przyznawania kredytów i ich prawne aspekty
 3. Instrumenty finansowe w działalności banku
 4. Zarządzanie ryzykiem bankowym
 5. Metody oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy
 6. Współpraca banku z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 7. Rachunkowość bankowa

Wykładowcy firmujący kierunek:

 • prof. Grzegorz Wolak,
 • dr Ewa Wierzbicka,
 • mgr Maria Makarska-Cynk,
 • mgr Małgorzata Maszczak-Parniak.