Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Dr hab. prof. WSPiA Grzegorz Wolak

×

DANE KONTAKTOWE

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy
e-mail: grzegorz.wolak@wspia.eu
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14
Pokój Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pracy: Budynek A (numer 12)


TERMINY DYŻURÓW

środa 14.00 - 15.30
Skype: grzegorz.wolak-wspia

DYŻURY WEEKENDOWE

20.04.2024 godz. 13:00 - 13:45
21.04.2024 godz. 13:00 - 13:45
05.05.2024 godz. 12:15 - 13:00 (online)

Profesor uczelni, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, I Wydział Cywilny
Doktor habilitowany nauk prawnych


W latach 1994 – 1999 studiował dziennie prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kończąc je z wyróżnieniem. Pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. dra. hab.  Mirosława Nazara z tematu „Forma czynności prawnej”.

W latach 1999 – 2002 odbywał aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powołał go na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Z dniem 1.03.2011r., na jego własną prośbę, Minister Sprawiedliwości przeniósł go na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli.

W latach 2010-2019 był zatrudniony na KUL Jana Pawła II w Lublinie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. W 2011r. przygotował rozprawę doktorską pt. „Forma pisemna oświadczenia woli w kodeksie spółek handlowych”, którą obronił 27.06.2011r. W dniu 27.09.2011r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II w Lublinie nadała mu stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo cywilne).

Uchwałą z 26.09.2017r., Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci monografii „Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym” oraz całokształtu dorobku naukowego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej – prawo.

Postanowieniem z 1.02.2021r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał go do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Orzeka w I Wydziale Cywilnym (w sprawach I i II instancyjnych).

Jest autorem monografii pt. „Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym” (Warszawa 2016, ss. 457) oraz 250 artykułów i glos z zakresu przede wszystkim prawa cywilnego materialnego (prawo spadkowe to w ostatnich kilku latach główny obszar jego badań naukowych), ale także prawa cywilnego procesowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest także recenzentem w kilku  czasopismach naukowych (m.in. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Nieruchomości@).