Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyki zawodowe na kierunku "administracja"

Kierunek Administracja

Stopień  studia I stopnia
SPECJALNOŚĆ MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK
administracja publiczna,
 • Urzędy administracji i samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego),
 • Urzędy administracji rządowej (centralne i terenowe),
 • Jednostki organizacyjne administracji publicznej (budżetowe i samodzielne),

administracja celna i skarbowa,

 • Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu
 • Urzędy skarbowe

finanse i rachunkowość,

 • Biura rachunkowe
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Firmy outsourcingowe (outsourcing księgowości, audyt)
zarządzanie transportem, spedycją i logistyką,
 • GDDKiA
 • Firmy spedycyjne
 • Port lotniczy Jasionka
e-administracja,
 • Urzędy administracji samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego wojewódzkiego),
 • Urzędy administracji rządowej (centralne i terenowe),
 • Jednostki organizacyjne administracji publicznej (budżetowe i samodzielne).
Stopień studia II stopnia
SPECJALNOŚĆ MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK
kadry i płace,
 • Urzędy administracji publicznej,
 • Jednostki organizacyjne administracji publicznej,
 • Przedsiębiorstwa,
 • Biura obrachunkowe,

administracja celna i skarbowa,

 • Urzędy Krajowej Administracji Skarbowej (skarbowe, celno-skarbowe, izba skarbowa),
 • Urzędy samorządu gminnego (wydział finansowy/skarbowy),

administracja publiczna,

 • Urzędy administracji samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego),
 • Urzędy administracji rządowej (centralne i terenowe),
 • Jednostki organizacyjne administracji publicznej (budżetowe i samodzielne),

finanse i rachunkowość,

 • Urzędy administracji publicznej,
 • Jednostki organizacyjne administracji publicznej,
 • Przedsiębiorstwa,
 • Biura obrachunkowe,
zarządzanie transportem - spedycją - logistyką,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Przedsiębiorstwa transportowe,
 • Urzędy celno-skarbowe,
administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, 
 • Publiczne wyspecjalizowane służby/inspekcje/straże (Policja, Straż Graniczna, PSP, SOP, ABW, CBA, Służba Więzienna),
 • Przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia, biura detektywistyczne oraz jednostki sektora komercyjnego odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa,
 • Jednostki sektora publicznego odpowiedzialne za ochronę bezpieczeństwa i porządku, (np. Wydziały ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w administracji rządowej i JST, Miejska Administracja Targowisk i Parkingów i inne),
administrowanie firma,
 • Przedsiębiorstwa komercyjne,
 • Przedsiębiorstwa komunalne,
 • Korporacje,
ochrona informacji,
 • Urzędy administracji publicznej,
 • Jednostki organizacyjne administracji publicznej,
 • Przedsiębiorstwa,
zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Urzędy administracji publicznej,
 • Jednostki organizacyjne administracji publicznej,
 • Przedsiębiorstwa.