Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyki zawodowe na kierunku "Bezpieczeństwo Wewnętrzne"

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Stopień  studia I stopnia
SPECJALNOŚĆ MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK
Kryminalistyka i kryminologia,
 • służby i formacje mundurowe m.in. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna,
 • organy wymiaru sprawiedliwości,
 • organy administracji bezpieczeństwa publicznego,
 • firmy ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne,
 • urzędy administracji publicznej: kurator, mediator i pracownik socjalny,

Cyberbezpieczeństwo,

 • Służby ochrony bezpieczeństwa odpowiedzialne za ochronę cyberprzestrzeni,
 • Podmioty sektora komercyjnego z obszaru cybersecurity,
 • Jednostki organizacyjne zajmujące się cyberbezpieczeństwem w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i innych organizacjach,
 • Organizacje pozarządowe właściwe w działaniach na rzecz cyberbezpieczeństwa (np. NASK, CERT i inne),

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

 • Służby ochrony bezpieczeństwa właściwe w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (np.. Policja SG, ABW, SZ RP)
 • Podmioty sektora komercyjnego z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, cyberprzestępczości zorganizowanej
 • Jednostki organizacyjne urzędów administracji publicznej prowadzące działalność w obszarze polityki migracyjnej lub waliki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem,
 • Organizacje pozarządowe świadczące pomoc ofiarom przestępczości zorganizowanej, np. Handlu ludźmi, lub prowadzące kampanie społeczne z tego zakresu
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego

 

 • służby i formacje mundurowe m.in. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna, Siły Zbrojne RP,
 • organy wymiaru sprawiedliwości,
 • organy administracji bezpieczeństwa publicznego,
 • firmy ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne
 • Państwowe inspekcje i straże
 • Organizacje pozarządowe właściwe w obszarze pomocy ofiarom przestępstw
   

 

Stopień  studia II stopnia
SPECJALNOŚĆ MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK
Kryminalistyka i kryminologia,
 • służby i formacje mundurowe m.in. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna,
 • organy wymiaru sprawiedliwości,
 • organy administracji bezpieczeństwa publicznego,
 • firmy ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne,
 • urzędy administracji publicznej: kurator, mediator i pracownik socjalny,

Cyberbezpieczeństwo,

 • Służby ochrony bezpieczeństwa odpowiedzialne za ochronę cyberprzestrzeni,
 • Podmioty sektora komercyjnego z obszaru cybersecurity,
 • Jednostki organizacyjne zajmujące się cyberbezpieczeństwem w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i innych organizacjach,
 • Organizacje pozarządowe właściwe w działaniach na rzecz cyberbezpieczeństwa (np. NASK, CERT i inne),

Menedżer bezpieczeństwa - zarządzanie kryzysowe

 • Instytucja administracji publicznej (piony związane z ochroną) 
 • Siły zbrojne w obszarze zarządzania w sytuacjach kryzysowych np. WOT
 • Służby mundurowe odpowiadające za przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz za ograniczanie skutków takich sytuacji,
 • OSP, PSP
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • Policja, Straż Graniczna, PSP, SOP, ABW, CBA, sądy, Służba Więzienna,
 • SCS, ŻW, WOT, SOK, Straż Leśna, PIP,
 • Organizacje pozarządowe, np. OSP WOPR, TOPR, GOPR i inne prowadzące działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego, np.. W formie kampanii społecznych,
 • Straże gminne/miejskie, Straż Leśna, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Parków, Służba Ochrony Zabytków, Inspekcja Transportu drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Farmaceutyczna, PIP Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Weterynaryjna,
 • Firmy ochrony osób i mienia, biura detektywistyczne oraz jednostki sektora komercyjnego odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w ramach instytucji,
 • Jednostki sektora publicznego odpowiedzialne za ochronę bezpieczeństwa i porządku, (np. Wydziały ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w administracji rządowej i JST, Miejska Administracja Targowisk i Parkingów i inne).
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
 • Służby ochrony bezpieczeństwa właściwe w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (np.. Policja SG, ABW, SZ RP)
 • Podmioty sektora komercyjnego z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, cyberprzestępczości zorganizowanej
 • Jednostki organizacyjne urzędów administracji publicznej prowadzące działalność w obszarze polityki migracyjnej lub waliki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem,
 • Organizacje pozarządowe świadczące pomoc ofiarom przestępczości zorganizowanej, np. Handlu ludźmi, lub prowadzące kampanie społeczne z tego zakresu