Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyczny Poniedziałek - 11.12.2023 r.

05.12.2023

Zapraszamy na wydarzenia praktycznego poniedziałku!

- Międzynarodowy Dzień Banków WSPiA, organizowany przez Klinikę Przedsiębiorczości WSPiA, Aula 1.18, godz.: 9:00-12:00;

- Spotkanie z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji w sprawie rekrutacji do Legii Akademickiej, organizowane przez Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii, 1.19 C, godz.: 12:00;

- Szkolenie dotyczące przedstawienia wzorcowych, systemowych rozwiązań dotyczących właściwego funkcjonowania Sygnalistów, organizowane przez Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii, godz.: 12:00, Platforma MS TEAMS. Link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkyMWUyNzItYzQ4OC00ZWE3LWJhM2UtOTZlY2U0YzM0NGY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2f60424-820e-44a3-b9cd-7319c5404246%22%2c%22Oid%22%3a%2238178c94-d729-4fbf-a88c-0f065e3cff7b%22%7d  

- I Uczelniany konkurs wiedzy o kryminalistyce i kryminologii (etap 2), organizowany przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii, Sala 23 A, godz.: 12:00;

- Wykład otwarty pt.: "Czego nie wiemy o Amerykańskim systemie zdrowia?", organizowany przez Klinikę Przedsiębiorczości WSPiA we współpracy z Klubem Austriackiej Szkoły Ekonomii, godz.: 14:00, Hybrydowo: Sala 23 B oraz platforma MS TEAMS. Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk3MWU0Y2EtMDQ5MS00NWQ5LWEzMjUtNDgxYzJiYzUzMTNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d 

- Maraton Pisania Listów AI, organizowany przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka, w dniach:

a) 9-10.12.2023 r. w godzinach: 9:00-15:00

b) 11.12.2023 r. w godzinach: 10:00-13:00

Miejsce odbywania: Hol na przeciwko Auli 1.18 oraz Hol przed Salą Sądową.

- Studencka Konferencja Naukowa, pt.: "Formacja na miarę XXI wieku", organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Granicznego, Sala 3.02, bud. B., godzina 16:00.

Przypominamy również o prowadzonej rekrutacji na grudniowe Konferencje Naukowe. Link do strony z formularzami poniżej:

https://wspia.eu/pl/dla-studenta/centrum-karier-ksztalcenia-praktycznego-i-edukacji-dodatkowej/praktyczne-poniedzialki/nadchodzace-wydarzenia/praktyczny-poniedzialek-04-12-2023-r/ 

×
×
×
×
×
×