Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyczny Poniedziałek - 18.12.2023 r.

13.12.2023

Zapraszamy na wydarzenia Praktycznego Poniedziałku.

- Warsztat pt.: "Inwentaryzacja jako podstawa weryfikacji majątku przedsiębiorstwa", organizowany przez Kolegium Zarządzania, Sala 23 A, godz.: 11:00;

- Warsztat z zakresu Badań Poligraficznych, organizowany przez Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki, Sala: 2.07, bud. C1, godz.: 12:00;

- Studencka Konferencja Naukowa, pt.: "Dobra osobiste i ich katalog w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i doktryny", organizowany przez Kolegium Prawa, Sala 120A, godz.: 11:00;

- Studencka Konferencja MIX'a Edukacyjnego - Dla Studentów studiów stacjonarnych - organizowana przez CKKPiED, Aula 1.18, godz.:13:30; 

- Studencka Konferencja MIX'a Edukacyjnego - Dla Studentów studiów niestacjonarnych - organizowana przez CKKPiED, On-line za pośrednictwem MS TEAMS, godz.:18:30;

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZkN2Y5MGEtOWQzZC00ZGE2LWFmNTEtM2M4Y2RlNjEyZjdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d

 

Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach oraz przypominamy, że za sam udział zyskujecie Państwo 1 punkt. Pełen katalog punktów na stronie: MIX Edukacyjny - WSPIA

 

×
×
×
×
×
×