Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

System Kształcenia Praktycznego

×

SYSTEM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO TO PIĘĆ ŚCIŚLE POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ŚCIEŻEK PRZYGOTOWUJĄCYCH STUDENTA OD STRONY PRAKTYCZNEJ DO WYKONYWANIA PRZYSZŁEGO ZAWODU.

W przeciwieństwie do innych uczelni w WSPiA kształcenie praktyczne nie jest dodatkiem, ale jest integralnym elementem procesu dydaktycznego. Naszym mottem jest przekonanie, że studiowanie to nie tylko zdobywanie teoretycznej wiedzy „książkowej”. To także zdobywanie zawodowych umiejętności praktycznych, doświadczeń życiowych, budowanie kompetencji społecznych i osobistych wśród studentów.

×

Pierwsza ścieżka
„Praktyki zawodowe i pracownie praktyczne”.

A więc student ma w planie zajęć Pracownię praktyczną
z opiekunem prowadzącym zajęcia, który jest jednocześnie opiekunem praktyki w wybranej instytucji zewnętrznej.

Najpierw na PP w Uczelni student jest przygotowywany do swojej praktyki w instytucji, następnie po odbyciu praktyki w instytucji, podczas zajęć w Uczelni opiekun omawia ze studentem przebieg praktyki.


 

×

Druga ścieżka
„Elementy praktyczne zajęć dydaktycznych”. 
W WSPiA stale upraktyczniamy formy zajęciowe.
W zależności od kierunku studiów mamy np. profesjonalnie wyposażone laboratorium kryminalistyczne, którego zasoby są na bieżąco wykorzystywane do zajęć praktycznych. Mamy także Kliniki dydaktyczne: Klinikę Bezpieczeństwa, Klinikę Prawa, Klinikę Administracji i Klinikę Zarządzania.

Na zajęciach z Klinik studenci sami rozwiązują kazusy,
organizują symulowane rozprawy sądowe, symulowane oględziny miejsca przestępstwa czy zastanawiają się nad sposobem postępowania przy skomplikowanych sprawach problemowych na zasadzie analizy typu
case-study - w zależności od kierunku  studiów. W Klinikach to studenci uczą sami swoich kolegów pod okiem praktyka prowadzącego Klinikę.

Studenci uczestniczą też w grach decyzyjnych, zabawach logicznych, czy - z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi informatycznych - mogą wcielić się w rolę przedstawicieli poszczególnych instytucji np. w symulacji sytuacji pandemicznej, ataku cybernetycznego na przedsiębiorstwo czy katastrofy kolejowej.


 

×

Trzecia Ścieżka 
 „Seminaria dyplomowe i praktyka dyplomowa” pomagające studentowi w przygotowaniu pracy licencjackiej czy magisterskiej.


 

×

Ścieżka czwarta obejmuje
„Staże zawodowe i inne dodatkowe formy aktywności zawodowej”. 

WSPiA w organizacji staży współpracuje z wieloma dużymi firmami i korporacjami z całej Polski oraz instytucjami publicznymi. Zainteresowani studenci kierowani są zazwyczaj na 3 miesięczne płatne staże do instytucji zbieżnej z kierunkiem studiów.

Często instytucje te stają się pierwszym miejscem ich zatrudnienia po ukończeniu studiów.


 

×

Piąta ścieżka
„MIX Edukacyjny”. 
Studenci WSPiA premiowani są za aktywność w kołach naukowych, udział w: seminariach i konferencjach naukowych, debatach, projektach badawczych czy symulowanych rozprawach.
Mogą odbywać dodatkowe kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne.