Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

System Kształcenia Praktycznego

W 2018 r. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wprowadziła nowatorski System Kształcenia Praktycznego którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu jakości kształcenia studentów, obejmującego poszerzenie i weryfikację teoretycznej wiedzy studenta, pozwalającej na zdobycie umiejętności praktycznych i wykształcenie kompetencji społecznych, poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z form indywidualnego rozwoju praktycznego wyprofilowanych pod kątem przyszłych zawodów.

Każdy student ma możliwość realizacji indywidualnego programu kształcenia praktycznego. Kończąc studia student otrzymuje Dyplom Kształcenia Praktycznego. Zawarte są w nim informacje na temat form kształcenia praktycznego. Dyplom ten będzie bardzo dobrym uzupełnieniem CV.

Kształcenie praktyczne jest realizowane w  ramach pięciu ścieżek:

  • ścieżka pierwsza – pracownie praktyczne i praktyki zawodowe – pracownie praktyczne są jedną z form dydaktycznych realizujących określone przedmioty. Odbywają się one w ramach tzw. Praktycznego Poniedziałku i prowadzą je praktycy wywodzący się z instytucji i podmiotów gospodarczych przyjmujących na praktykę zawodową. Są to jednostki, których profil jest związany ze studiowanym kierunkiem oraz wybraną przez studenta specjalnością. W ramach pracowni praktycznych każdy student ma powierzone zadanie dydaktyczne, które rozwiązuje w  trakcie praktyk zawodowych, przez co poznaje specyfikę jednostki realizującej praktykę zawodową przez pryzmat konkretnego zagadnienia. To powoduje, że praktyka nabiera realnego wymiaru, a zajęcia dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów praktycznego charakteru;
  • ścieżka druga – elementy praktyczne zajęć dydaktycznych – kształcenie praktyczne zakłada dwa rodzaje zajęć, tj.: zajęcia teoretyczne (wykłady/konwersatoria i ćwiczenia) oraz zajęcia praktyczne (warsztaty i pracownie praktyczne);
  • ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego – służą zebraniu przez studentów materiału empirycznego pomocnego w przygotowaniu prac licencjackich i magisterskich;
  • ścieżka czwarta – staże zawodowe – aktywnym studentom Uczelnia stara się umożliwić odbywanie staży;
  • ścieżka piąta – dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej.

Systemem Kształcenia Praktycznego są objęci studenci wszystkich kierunków studiów.

Dzięki tak bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu systemu praktyk zawodowych i szkolenia praktycznego nawet podczas pandemii COVID 19, kiedy nie było możliwości fizycznego odbywania praktyki zawodowej w instytucjach – umożliwiliśmy naszym studentom innowacyjną formę wirtualnej praktyki zawodowej.